پرش به محتوا
applytalkshow
Home
19 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه KTHبرترین دانشگاه سوئد

اعلام 19 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه KTH استکهلم سوئد اعلام شد. بورسیه ها به صورت فول فاند و بعد از مصاحبه با افراد انتخاب شده طی دو مرحله اعطا خواهد شد.

موسسه فناوری سلطنتی KTH در استکهلم به یکی از دانشگاه‌های فنی و مهندسی پیشرو اروپا و همچنین مرکز کلیدی استعدادهای فکری و نوآوری تبدیل شده است. ما بزرگترین موسسه تحقیقاتی و یادگیری فنی سوئد و خانه دانشجویان، محققان و اساتید از سراسر جهان هستیم. تحقیقات و آموزش ما حوزه وسیعی از جمله علوم طبیعی و تمامی شاخه های مهندسی و همچنین معماری، مدیریت صنعتی، برنامه ریزی شهری، تاریخ و فلسفه را در بر می گیرد.

رشته های مورد نیاز

الکتروشیمی، معماری و محیط ساخت، دیجیتالی سازی، علوم و مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی، بهداشت، Digital Twin، مهندسی صنایع و مدیریت، فیزیک فضایی، اختر شناسی؛ مهندسی برق، علوم حمل و نقل، سیستم های یادگیری و کنترل شبکه ای امن، علوم کامپیوتر، مدیریت تحرک شهری ، ساختمان های هوشمند، سیستم های راداری، مهندسی رباتیک، امنیت سیستم و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: Phd students in System Security, Formal Verification and Machine Learning
Deadline : 31.Aug.2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in robotics for fire risk assessment in rural environments
Deadline : 30.Jun.2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in radar systems
Deadline : 23.May.2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in light-controllable fluorescent proteins in microscopy
Deadline : 15.May.2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D. in wireless sub-THz and THz communications for 6G and beyond
Deadline : 13.May.2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in data driven predictive control for smart buildings
Deadline : 08.May.2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student (licentiate) in multimodal data-driven urban mobility management
Deadline : 06.May.2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral students in secure networked learning and control systems
Deadline : 02.May.2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in Transport Science
Deadline : 02.May.2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student (licentiate) in DMDU for Transport Planning
Deadline : 02.May.2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Electricity market optimization
Deadline : 02.May.2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Competence center NEXT
Deadline : 30.Apr.2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Space Physics for studies of Jupiter moon Io
Deadline : 29.Apr.2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Molecular simulation of wetting
Deadline : 29.Apr.2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Digital Twin for smart grid connected buildings
Deadline :25.Apr.2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in fuel cells
Deadline : 25.Apr.2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in Digitalisation and RE business models
Deadline : 25.Apr.2024
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Human-Centric Indoor Climate using CFD and VR
Deadline : 25.Apr.2024
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in electrochemical synthesis of well-defined copper catalysts
Deadline : 25.Apr.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *