پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 16 بورسیه پست  دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک

بیش از 16 بورسیه پست  دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک University of Southern Denmark اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های علوم کامپیوتر، بینایی کامپیوتر، یادگیری ماشین، فیزیک، شیمی، علم مواد، هواشناسی، ژئوفیزیک، زیست شناسی محاسباتی، بیوانفورماتیک، مهندسی امنیت سایبری، ریاضیات کاربردی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، تصویربرداری پزشکی، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

برای دوره فوق دکتری در دانشگاه جنوب دانمارک 33957 کرون در ماه است.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc on “Live” Visualizations of Single Nanoparticle Catalysts at the Atomic-Scale – DTU Physics
Deadline : 05/06/2024
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Elasticity modelling – DTU Offshore
Deadline : 05/02/2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Senior Researcher or Associate Professor in Meteorology and Remote Sensing – DTU Wind
Deadline : 06/01/2024
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral  in Sustainability, Genomics, Microbiology, and Bioinformatics/Data Science – DTU Biosustain
Deadline : 06/01/2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs (2) in Generative Modelling with Applications to Physical Systems and Life Science – DTU Compute
Deadline : 05/01/2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Cybersecurity – DTU Compute
Deadline : 05/01/2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in New materials for sodium ion batteries – DTU Energy
Deadline : 05/13/2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two postdoc in Cyber-Physical Systems – DTU Compute
Deadline : 06/18/2024
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Theoretical (Electro-)Catalysis – DTU Physics
Deadline : 05/15/2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the Computational Protein Engineering (CPE) group at DTU Biosustain and the Molecular and Systems Bioengineering (MSB) group at TEC campus Guadalajara (Jalisco)
Deadline : 05/06/2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Modeling Events in Connected Human Lives – DTU Compute
Deadline : 06/03/2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Computer Vision with Deep Learning for Material and Computational Design – DTU Compute
Deadline :05/16/2024
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Biotechnology – DTU Chemical Engineering
Deadline : 05/16/2024,
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: CO2 capture and Power-to-X – DTU Chemical Engineering
Deadline : 05/11/2024
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers (CMUTs) – DTU Health Tech
Deadline : 05/02/2024
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in NMR based structural studies of RNA riboswitches – DTU Chemistry
Deadline : 05/18/2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *