پرش به محتوا
applytalkshow
Home
20 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

20 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت Ghent University بلژیک اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز دانشگاه گنت بلژیک

پزشکی، بیوتکنولوژی، مهندسی زیستی، علوم زیست پزشکی، داروسازی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی برق، الکترومکانیک، پزشکی، بیوانفورماتیک، بیوشیمی و بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی، ریاضیات (کاربردی)، حقوق، علوم کامپیوتر، ریاضیات، هوش مصنوعی، هنر، تاریخ معماری، مطالعات بودایی، مطالعات مذهبی، مطالعات جنوب آسیا، هندولوژی، سانسکریت، مطالعات عربی، مطالعات اسلامی، مطالعات خاورمیانه، زبان ها و فرهنگ های خاور نزدیک، انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی، مطالعات مذهبی، مطالعات جنسیتی، مهندسی محیط زیست، مهندسی زیست علوم، مهندسی شیمی، علوم محیطی، فناوری محیط زیست، هندسی مکاترونیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی بیوسیستم و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

23469 یورو تا 39716 یورو در سال.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student at Medical Genetics Ghent (CMGG)
Deadline :Jun 01, 2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student to work on an EU-funded ERC consolidator grant within the research group of Prof. An Hendrix.
Deadline : Jun 02, 2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral fellow
Deadline : May 31, 2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student
Deadline : Sep 30, 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow
Deadline : Jun 01, 2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Oct 31, 2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student
Deadline : Jun 30, 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student
Deadline : Jul 15, 2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student to work on the topic Gentle wave or tsunami
Deadline :Jun 14, 2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Oct 30, 2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow
Deadline :May 17, 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in the department of Translational Physiology
Deadline : Jun 02, 2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow in Early Modern Architecture
Deadline : May 17, 2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : May 15, 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow in Corpora in Greater Gandhāra
Deadline : May 24, 2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow
Deadline :May 15, 2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow to optimize genome editing techniques and study carbon capture mechanisms in the green seaweed Ulva.
Deadline :May 15, 2024
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in the research project “Groundbreaking models for spectroscopy and charge transport in molecular dynamics simulations”
Deadline : May 31, 2024
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Student in the Sustainable Systems Engineering (STEN) group
Deadline : May 17, 2024
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student under WHEATWATCHER EC funded project.
Deadline : May 26, 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *