پرش به محتوا
applytalkshow
Home
28 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوند، سوئد

28 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوند، اسکانیا، Lund University سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از اقتصاد، مدیریت، بازرگانی، زیست پزشکی، سلول های بنیادی و باروری، روانشناسی، شیمی، ژئوتکنیک، تحلیل دینامیکی، علوم انرژی، الکتروشیمیایی در باتری، مهندسی رباتیک، فیزیک، آمار، اکولوژی انسانی، مهندسی برق، هوش مصنوعی، زمین شناسی، زیست شناسی، کوانتوم، مکانیک سیالات، زبان و ادبیات، ریاضیات، یادگیری ماشین، صنایع لبنی، علوم کامپیوتر، یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral Student in Statistics
Deadline : 31.May.2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate, sustainability reporting and sustainable business transformation
Deadline :  27.May.2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD candidate, Business Administration (marketing)
Deadline : 27.May.2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate, Business Administration (strategic management)
Deadline : 27.May.2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in germline stem cell development and fertility
Deadline : 27.May.2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Psychology, Eye movements and Memory
Deadline : 10.May.2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Analytical Chemistry with focus on cell-based miniaturized electroanalytical systems
Deadline : 03.May.2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Geotechnical Engineering with focus on Dynamic analysis
Deadline : 03.May.2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student with focus on combustion modelling in battery systems during thermal runaway
Deadline : 02.May.2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Automatic Control with focus on Robotics
Deadline : 02.May.2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  One or more doctoral students in Electrical Engineering focusing on RF-devices
Deadline : 02.May.2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  MSCA-Doctoral student in Chemical Engineering on membrane processes for biofuel production
Deadline :02.May.2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral Students in Automatic Control
Deadline : 02.May.2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral studentship in Human Ecology
Deadline : 01 .May.2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in physics with a focus on theory for quantum thermodynamics in nanosystems
Deadline : 27.May.2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in computer science with a focus on programme analysis
Deadline : 30.Apr.2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biology
Deadline :  26.Apr.2024
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physical Chemistry
Deadline :  25.Apr.2024
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biology
Deadline :  24.Apr.2024
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Mathematics with a focus on Machine Learning
Deadline :  30.Apr.2024
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Dairy Technology
Deadline : 21.Apr.2024
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in History, specialising in Holocaust and anti-Semitism studies.
Deadline : 21.Apr.2024
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biology
Deadline : 18.Apr.2024
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral students in Energy Sciences focusing on Fluid Mechanics
Deadline : 16.Apr.2024
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics within the discipline of quantum information theory and quantum technology
Deadline : 16.Apr.2024
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biology
Deadline : 30.Apr.2024
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in geophysics
Deadline : 15.Apr.2024
View details & Appl

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:    Doctoral student in Electrical Engineering focusing on Nanotechnology for AI
Deadline : 15.Apr.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *