پرش به محتوا
applytalkshow
Home
10 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لینکوپینگ سوئد

10 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لینکوپینگ Linköping University سوئد اعلام شده است

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از علوم شناختی، پزشکی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، سیاست اجتماعی، فلسفه، جمعیت شناسی، فیزیک، شیمی، مواد، شیمی، شیمی آلی، شیمی پلیمر، فیزیک، یادگیری ماشینی، آمار، علوم کامپیوتر، تجارت، بازاریابی، مهندسی صنایع و مدیریت و آمار، یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

ماهانه 30 تا 35 هزار کرون سوئد می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Medical Science
Deadline : 2024-04-08.
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Ageing and Social Change
Deadline :  9 April 2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in perovskite laser diodes
Deadline : 10 April, 2024.
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Polymer Chemistry towards Functional Materials
Deadline : April 11, 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Organic Chemistry towards Green Methodology Development
Deadline :  April 11, 2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD within the division Thin Film Physics
Deadline :2024-04-19.
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Machine Learning
Deadline : April 23, 2024.
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Philosophy specialising in Theoretical Philosophy
Deadline : May 31, 2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Student in Philosophy specialising in Practical Philosophy
Deadline : May 31, 2024.
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Industrial Marketing
Deadline : 20th of June 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *