پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 10 بورسیه فول فاند دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک

بیش از 10 بورسیه فول فاند دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک University of Southern Denmark اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های بیوانفورماتیک، علوم کامپیوتر، فیزیک، مهندسی، مهندسی زیستی، مهندسی مکانیک، اقتصاد، زیست محیطی، کشاورزی، روانشاسی، فیزیولوژی، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

برای دوره دکتری در دانشگاه جنوب دانمارک ۱.۸ تا ۲.۲ هزار یورو می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  in Bioinformatics
Deadline : 05/16/2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship in Agricultural / Environmental and Resource Economics
Deadline : 06/01/2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  in The Role of Power-to-X in Transforming District Heating – An Integrated Technical, Economic, and Environmental Approach
Deadline :05/01/2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Dynamic Modelling of Refrigeration/Heat Pump Systems using natural refrigerants
Deadline : 05/01/2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship for Research Project “DelibRef”
Deadline : 05/02/2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:   Interessetilkendegivelse – Ph.d.-projekt inden for Smerter, posttraumatiske symptomer og seksuelle overgreb
Deadline : 26.04.2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on the physiology of microbial key players exposed to oxygen depletion
Deadline : 04/16/2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Bioinformatics in Cancer Biology
Deadline : 04/13/2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD  in Degradation and stabilization of non-fullerene acceptor (NFA) based on organic solar cells
Deadline :04/16/2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship for research project in Applied Economics
Deadline :04/03/2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *