پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 49 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوکزامبورگ

بیش از 49 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوکزامبورگ Luxembourg ، کشور لوکزامبورگ اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم ازجغرافیا، دوقلوهای دیجیتال سازندهای فضاپیماهای بزرگ، آب و هوا، روانشناسی زیستی، بالینی و سلامت، AI / یادگیری ماشین، پردازش سیگنال پیشرفته، فیزیک ماده نرم، رباتیک، امنیت اطلاعات رفتاری، فضا و زمین، آمار و احتمالات، بینایی کامپیوتر، اقتصاد، مدیریت نوآوری، مکانیک محاسباتی، مهندسی نرم افزار، بومی سازی و نقشه برداری، اطلاعات کوانتومی، مهندسی عمران، موسیقی، تاریخ دیجیتال و تاریخ جنگ جهانی دو، ترمودینامیک، ارتباطات 6G، تاریخ معاصر  و یا در حوزه های مرتبط

 میزان حقوق

38.028,96 یورو  سالیانه می باشد. (فوق العاده)

عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral candidate (PhD student) in Geography
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD candidate for Digital Twins of Large Spacecraft Formations
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate Advancing Space Weather Predictability
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Biological, Clinical, and Health Psychology
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD candidate in AI/Machine Learning for Medical Image Computing in collaboration with the Dept. of Behavioural and Cognitive Sciences
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD candidates for Radar-Based 4D Imaging with Advanced Massive-MIMO Signal Processing
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral candidate (PhD student) in the field of soft matter physics applied in robotics
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:    Doctoral candidate (PhD student) in the field of soft matter physics
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD candidate in Behavioral Information Security
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral candidate (PhD student) in ultra-reliable and energy-efficient intra-avionic wireless communication systems
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral candidate (PhD student) in Geography
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral candidate (PhD student) in the field of soft matter physics applied in robotics
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student on computational spectroscopy of 2D materials
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD candidates – Spontaneous Applications for Next Generation Radar Sensing Networks
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD candidate in Resilient Real-Time and Embedded Systems for Space and Ground
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral candidates in Statistics and Probability
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidates in Computer Vision
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidates / Spontaneous Applications
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD in Ultrafast Physics
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D. on phase-field damage modelling of rubber under cyclic loading in Luxembourg
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral researcher (PhD) in Economics
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral researcher (PhD) in Innovation Economics / Management
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral Candidate in Computational Mechanics
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Candidate (PhD student) in Software Engineering (Testing Web Applications)
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:   Industrial Doctoral in localization and mapping for multi-robots in underground mines, caves and lunar lava tubes
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral researcher in Psychology
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded:  Researcher in doctoral training (PhD) in Contract Law / Consumer Law
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:     Doctoral researcher (PhD) in Labour Economics
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in Artificial Intelligence and Software Engineering
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Quantum Information Theory
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD in civil engineering with a focus on bridge monitoring
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Music Performance Science
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD thesis in Statistical Physics of Active Matter
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral Researcher in Contemporary History
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral Candidate in Requirements Engineering
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD- in Finance
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(37) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Candidate in Forming Effective Code Representations
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(38) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral Candidate (PhD student) in 6G Communications
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(39) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Candidate (PhD student) in ML-based radio resource management for 6G wireless networks
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(40) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Vision-based Simultaneous Localization and Mapping with BIM alignment
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(41) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D. in secure and privacy
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(42) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD application call of the Research Group Applied Thermodynamics
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(43) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Candidate (PhD student) in Quantum Information Sciences (Communications/Computing)
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(44) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral Candidate in Information Systems on LLMs & Intraorganizational Change
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(45) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Researcher in Psychology
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(46) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral researcher in Psychology
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(47) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral researcher (PhD) in Financial Law
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(48) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral researcher (PhD candidate) in Computer Science
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(49) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Researcher in Digital History and the History of the Second World War
Deadline : Open until filled
View details & Apply

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *