پرش به محتوا
applytalkshow
Home
24 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اوپسالا، سوئد

24 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اوپسالا Uppsala University، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

فیزیک، فیزیک کاربردی، قانون، بیوشیمی، جامعه شناسی، مهندسی برق، فیزیک مهندسی، علوم و مهندسی مواد، سیستم های انرژی، ژئوفیزیک، زمین شناسی، علوم داده، زیست پزشکی، زیست شناسی سلولی، علوم اعصاب، بیوتکنولوژی، علوم زمین، زیست شناسی (پالئو)، زیست شناسی جانداران، دیرین زیست شناسی، علوم مواد، اکولوژی، زیست شناسی تکاملی، بیوانفورماتیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، فلسفه، جغرافیای انسانی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر، یادگیری ماشین، علوم محاسباتی، تجزیه و تحلیل تصویر، فناوری زبان، علوم انسانی، فلوسیتومتری پیشرفته و یا رشته های مرتبط.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Nano-Carbon Neuromorphic circuits for on-body AI
Deadline :2024-02-29
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student  at the Department of Law
Deadline :2024-03-01
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Biochemistry
Deadline : 2024-02-20
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD studies in Sociology
Deadline : 2024-02-29
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD: New environmentally friendly electric motors for sustainable electrification
Deadline :  2024-02-29
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in geophysics
Deadline : 2024-02-29
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Medical Cell Biology
Deadline : 2024-02-20
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Automatic Control focusing on probabilistic methods for secure control
Deadline : 2024-03-08
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Historical geology and Palaeontology
Deadline : 2024-03-18
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Historical geology and Palaeontology
Deadline : 2024-03-18
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in lithium recycling
Deadline : 2024-02-26
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Molecular Ecology
Deadline : 2024-03-11
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Studies in Sociology with a Specialization in Social Gerontology
Deadline :2024-04-19
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Theoretical philosophy at the Department of Philosophy
Deadline :2024-03-01
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Aesthetics at the Department of Philosophy
Deadline : 2024-03-15
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Three PhD student in Human Geography
Deadline : 2024-03-11
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Machine Learning building on physical principles
Deadline : 2024-03-28
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Machine Learning with a focus on generative models for nonlinear dynamics
Deadline :  2024-03-28
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Machine Learning with a focus on scientific computing for applications in cancer research
Deadline : 2024-03-28
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Automatic Control focusing on Data-Driven Methods
Deadline : 2024-03-28
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Scientific Computing focusing on Scientific Machine Learning
Deadline : 2024-04-02
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Machine Learning with a focus on Vision-Language Models
Deadline : 2024-03-28
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in History
Deadline : 2024-03-15
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in immunotherapy against neuroblastoma
Deadline : 2024-02-29
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *