پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 07  بورسیه فول فاند دکتری در آلبرگ Aalborg دانمارک

بیش از 07  بورسیه فول فاند دکتری در آلبرگ Aalborg دانمارک اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از حقوق، مهندسی شیمی، علم شیمی، الکتروشیمی، علم مواد، بیوشیمی، اقتصاد زیستی، یادگیری ماشینی، مهندسی برق، و رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

300 تا 360 هزار کرون دانمارک می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PHD STIPEND/INTEGRATED PHD STIPEND IN COMPUTATIONAL MATERIALS CHEMISTRY
Deadline :05.04.2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN SAFE MACHINE INTELLIGENCE FOR OPTIMAL DECISION MAKING
Deadline : 03.03.2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: 1-2 PHD IN COMPARATIVE FAMILY LAW
Deadline :21.02.2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPENDS IN SAFE MACHINE LEARNING FOR CONTROL
Deadline :20.02.2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:   TWO PHD STIPENDS IN LCA FOR THE CIRCULAR BIOECONOMY
Deadline : 18.02.2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND/INTEGRATED PHD STIPEND IN ENZYMATIC BIOELECTROSYNTHESIS
Deadline : 17.02.2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: ONE OR MORE PHD STIPENDS IN AI METHODS FOR WIRELESS 6G COMMUNICATION SYSTEMS
Deadline :15.02.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *