پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 15 بورسیه فول فاند دکترا، در دانشگاه خرونینگن، هلند

بیش از 15 بورسیه فول فاند دکترا، در دانشگاه خرونینگن University of Groningen  ، هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

محیط زیست، جغرافیا، زمین شناسی، انرژی، شیمی، مکانیک، و سیستم زمین، زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، بیوانفورماتیک / زیست شناسی محاسباتی، فیزیک، فلسفه، حقوق، علوم زیست پزشکی، داروسازی، علوم دارویی، بیوتکنولوژی، رباتیک، هوافضا، مکانیک، علوم تربیتی، روانشناسی، جغرافیای انسانی، برنامه ریزی شهری، علوم حرکتی، علوم بهداشتی، مطالعات جمعیتی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، بهداشت عمومی، مدیریت، مهندسی صنایع، محاسبات، علوم داده، مهندسی مکانیک، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت (بین المللی)، مدیریت بازرگانی و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

حقوق دکتری 2541 یورو ناخالص در ماه در سال اول تا حداکثر 3247 یورو ناخالص در ماه در سال چهارم و آخر
یک موقعیت تمام وقت (1.0 FTE)
کمک هزینه تعطیلات 8٪ از درآمد ناخالص سالانه
8.3 درصد کمک هزینه پایان سال
حداقل 29 تعطیلات و 12 تعطیلات اضافی در صورت اشتغال تمام وقت.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Critical material sustainability and energy transition (V24.0036)
Deadline : 14 April 2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in RNA Structure Ensembles & Dynamics (2.0 FTE) (V24.0031)
Deadline : 31 March 2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in theoretical quantum chemistry/physics (2.0 FTE) (V24.0043)
Deadline : 29 February 2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on the topic “EPISTEMIC RESPONSIBILITIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS” (V24.0038)
Deadline : 29 February 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhDs legal aspects of the development of HVDC – Doctoral Network ‘Inter-oPEn’ (V24.0018)
Deadline : 28 February 2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Molecular Pharmacology (1.0 FTE) (V24.0023)
Deadline : 19 February 2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Continuous Enzyme Evolution (2.0 FTE) (V24.0013)
Deadline : February 11th 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Biomimetic Robotics and Biomechanics: Bird-Inspired Aerial Robot Design (1.0 FTE) (V23.0822)
Deadline : 10 Februaryl 2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Promovendus/PhD Welzijn van leraren en leerlingen in het speciaal onderwijs en professionalisering (V24.0027)
Deadline : 7 februari 2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in het Disabled city project (1,0 fte) (V23.0824)
Deadline : 5 februari 2024,
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Knowledge-Infused AI for Human-Technology Integration (V24.0004)
Deadline : 1 February 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Human-Centred Digital Twins in Industrial Work Environments (V24.0003)
Deadline : 1 February 2024,
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Dynamic analysis and human vibration perception of hand held (V23.0732)
Deadline : 30 January 2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Predictive Maintenance (V23.0730)
Deadline : 30 January 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  on the topic Supply Chain Resilience (V23.0664)
Deadline : 29 January 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *