پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 30 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه دلف

بیش از 30 بورسیه فول فاند دکترا (دکتری) در دانشگاه دلف Delft University of Technology (TU Delft) هلند اعلام شده است. دانشگاه دلف برترین دانشگاه هلند و یکی از بهترین دانشگاه های دنیا است.

رشته های مورد نیاز

اپتیک تجربی، تصویربرداری محاسباتی، فیزیک، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، ریاضیات، دینامیک سازه (دریایی)، بیوفیزیک، نانو علوم، علوم مواد، مهندسی، زمین شناسی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی اقیانوس، علوم مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی فرآیند، فناوری تولید، رباتیک، مکاترونیک، علوم فضایی، اجتماعی مانند جغرافیا، برنامه ریزی فضایی، حکمرانی، مدیریت فضایی یا شهرسازی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی محاسباتی، جامعه شناسی تحلیلی، مطالعات شهری، علوم سیاسی، اقتصاد فضایی، جغرافیای انسانی، علوم جوی، هواشناسی، ژئوفیزیک، مدیریت، یادگیری ماشین، انرژی پایدار، و رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

برای دانشجویان دکترا ماهانه قبل از کسر مالیات 2400 تا 3100 یورو می باشد (برای زندگی در هلند عالی). شرایط استخدام و مزایا در انتها متن می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PostDoc 3D super-resolution microscopy
Deadline :  29 February 2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PostDoc in Quantum Networks
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Single-molecule biophysics at 2D material interfaces
Deadline :  19 February 2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Constant and Variable Amplitude Fatigue Resistance Similarity
Deadline : 15 February 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc H2Screen: Screening Tools for Ranking Depleted Gas Reservoirs for Underground Hydrogen Storage
Deadline : 13 February 2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Hybrid Computational-Experimental Testing of Floating Wind Support Structures
Deadline : 12 February 2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PostDoc in spin-based platforms
Deadline : February, 11st 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc  in Thermoplastic Composites
Deadline : 11 Februari 2024.
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoctoral Researcher in Biomechanics and Robotics: Show me your muscles
Deadline : February 7th, 2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Post-doc Urban Planning and Design of Manufacturing Functions in Cities, Case Studies Rotterdam and Athens
Deadline : 4 February 2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc – Students Taking Responsibility for their own Learning Process
Deadline :  February 4th, 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Aerial Manipulation
Deadline : 4 February 2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Evaluating Anti-Segregation Policies in the Netherlands
Deadline : February 4th, 2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Optical Turbulence Modelling for Laser Satellite Communications and Physics Informed Machine Learning
Deadline :1 February 2024 
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PostDoc R&D in ensuring data security
Deadline : February 1, 2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Post-doc on (photo)electrochemical abatement of water pollutants
Deadline : 31 January, 2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Post-doc on electrocatalytic hydrogenation of liquid organic hydrogen carriers
Deadline : January 31, 2024
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Post-doc: Continuous synthesis of organic carbonates from carbon dioxide
Deadline : 31 January 2024 
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:   Postdoc Adaptive Power Control for Stable Multi Energy Systems
Deadline : January 31, 2024
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Advanced Mechanical Separation and Beneficiation of Rare Earth Elements
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc in Intelligent Fast Power Control for Integrated Energy Systems
Deadline : January 31, 2024
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:   Postdoc Modeling bicycle behavior from visual stimulus to neuromuscular control ability
Deadline : January 31, 2024
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Next-Generation Human Movement Simulation
Deadline :  31 January 2024
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:   Postdoc Optical Metrology to Characterise Wave Propagation in Composite Materials
Deadline : 31 January 2024 
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoctoral on damping of critical electrical oscillatory phenomena
Deadline : Januari 31, 2024
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:   Postdoc beslissen over huisvesting bij Politie NL
Deadline : 28 januari 2024
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: Postdoc Designing a Digital Working Environment to Accelerate Port Performance Research
Deadline : 28 January 2024
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc in Operations Research for Health Care (1.5 year)
Deadline : January 28, 2024 
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc Imaging with Synthetic Aperture Sonar on an Autonomous Surface Vessel
Deadline : 26 January 2024 
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:    Postdoc Optimizing environmentally friendly marine seismic surveys
Deadline : 26 January 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *