پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 32 متقاضی بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه کپنهاگن (University of Copenhagen) دانمارک

به بیش از 32 متقاضی برای بورسیه فول فاند (کاور شهریه + هزینه زندگی) دکتری در دانشگاه کپنهاگن (University of Copenhagen) دانمارک اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

اپتیک، فوتونیک، بیوفیزیک، فیزیک، سیستم های پیچیده، زیست شناسی کمی، اقتصاد، زیست‌شناسی سلولی، جامعه شناسی،علوم اجتماعی، پایداری، علوم سیاسی، علوم، فناوری و جامعه، مطالعات مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد، جغرافیای انسانی،مطالعات انگلیسی، آلمانی و عاشقانه، مطالعات هنری و فرهنگی، علوم غذایی، آب و هوا، فرآیندهای اتمسفر-یخ جفت شده،مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریایی، میکروبیولوژی، بیولوژی مولکولی، علم شیمی، اخترفیزیک فرا کهکشانی، علم مواد، آموزش علوم، زیست شناسی سلول های آلفا و دیابت، ژئوبیولوژی، دارو و فارماکولوژی، ایمونولوژی و میکروبیولوژی، پروتئین های با اختلال ذاتی، بیوفیزیک، زیست شناسی فاژ و مقاومت آنتی بیوتیکی در استافیلوکوکوس اورئوس، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

20 تا 24 هزار کرون دانمارک به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Project in Universal growth laws of Viruses of Bacteria
Deadline : 15 March 2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship at the Department of Economics, University of Copenhagen (UCPH)
Deadline : 1 March 2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Functional analyses of glycans and glycosaminoglycans
Deadline :  March 1st 2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarships at Center for Economic Behaviour and Inequality (CEBI) at the Department of Economics, University of Copenhagen
Deadline : March 1, 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship at the Department of Political Science, University of Copenhagen (UCPH)
Deadline : 25 February 2024 
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship(s) at the Department of Sociology, University of Copenhagen (UCPH)
Deadline : 25 February 2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Innovation and Sustainability Transitions
Deadline : 15 February 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships at the Department of Communication, University of Copenhagen
Deadline :11 February 2024 
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships at the Department of Cross-Cultural and Regional Studies University of Copenhagen
Deadline :  11 February 2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships at the Department of English, Germanic and Romance Studies, University of Copenhagen
Deadline :  11 February 2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships at the Saxo Institute, University of Copenhagen
Deadline :11 February 2024 
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships at the Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen
Deadline :11 February 2024 
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships at the Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen
Deadline : 11 February 2024 
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  2 PhD fellowships in developing rapeseed as a novel protein food crop
Deadline :4 February 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in ice and climate
Deadline :February 1, 2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD fellowship in “Bacterial Antibiotic Resistance Mechanisms”
Deadline : 1 February 2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellow in Explainable Natural Language Understanding
Deadline : 1 February 2024
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Morten Meldal PhD fellowships in Chemistry
Deadline :  01-02-2024
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in condensed matter physics
Deadline : 31. January 2024
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowsip in Food Design and Sustainability
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowships in Extragalactic Astrophysics
Deadline : 31-01-2024
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Biology of phage and antibiotic resistance in Staphylococcus aureus
Deadline : 28-01-2024
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Biophysics
Deadline :27-01-2024
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Project in interferometric microscopy of live plants
Deadline :26-01-2024
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Intrinsically Disordered Proteins
Deadline : 22-01-2024
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD fellowship in cancer diagnostics at the Department of Immunology and Microbiology (ISIM)
Deadline : 21-01-2024
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD fellowship in Sustainable Peptide Chemistry at Department of Drug Design and Pharmacology
Deadline : 19-01-2024
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD fellowship in geobiology at the Globe institute
Deadline :  18-01-2024
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in alpha cell biology and diabetes
Deadline : 14-01-2024
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD fellowship in analytical chemistry
Deadline : 14-01-2024
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  CESE PhD fellowship in Science Education Research
Deadline : 14-01-2024
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Theoretical Catalysis
Deadline : 14-01-2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *