پرش به محتوا
applytalkshow
Home
29 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه KTH استکهلم سوئد

اعلام 29 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه KTH استکهلم سوئد اعلام شد. بورسیه ها به صورت فول فاند و بعد از مصاحبه با افراد انتخاب شده طی دو مرحله اعطا خواهد شد.

موسسه فناوری سلطنتی KTH در استکهلم به یکی از دانشگاه‌های فنی و مهندسی پیشرو اروپا و همچنین مرکز کلیدی استعدادهای فکری و نوآوری تبدیل شده است. ما بزرگترین موسسه تحقیقاتی و یادگیری فنی سوئد و خانه دانشجویان، محققان و اساتید از سراسر جهان هستیم. تحقیقات و آموزش ما حوزه وسیعی از جمله علوم طبیعی و تمامی شاخه های مهندسی و همچنین معماری، مدیریت صنعتی، برنامه ریزی شهری، تاریخ و فلسفه را در بر می گیرد.

رشته های مورد نیاز

تعامل انسان و کامپیوتر، علوم کامپیوتر، علوم شیمی، بیوتکنولوژی و بهداشت، ایمنی انرژی هسته ای، اقتصاد، مدیریت صنعتی، الکتروشیمیایی باتری، مهندسی صنایع، شبکه، معماری، رباتیک، یادگیری ماشین، پلیمر، طراحی کشتی، حمل و نقل، ریاضیات، مهندسی مواد پایدار، علوم اعصاب، کوانتوم، مهندسی برق، و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in interoperability in power-electronics dominated power grids
Deadline : 28.Feb.2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Applied Mathematics within Optimization & Systems theory
Deadline : 12.Feb.2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Quantum Skyrmionics
Deadline : 12.Feb.2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in computational cognitive neuroscience
Deadline :05.Feb.2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  5 Doctoral students in Sustainable Materials Engineering5 Doctoral students in Sustainable Materials Engineering
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in brain-like computing
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Incentive-driven Control, Optimization and Learning
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Voltage control interactions in active distribution networks
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in applied and computational mathematics
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student (licentiate) in Modelling of Modular Pod-based Rail and Road Transportation
Deadline : 25.Jan.2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in AI Machine Learning in Ship Hydrodynamics
Deadline : 15.Jan.2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Future Ship Design for Decarbonisation
Deadline : 15.Jan.2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in machine learning for non-Newtonian turbulence
Deadline : 15.Jan.2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in optimization and learning in edge computing
Deadline : 15.Jan.2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Neuromorphic Computing in the IoT-Edge-Cloud Continuum
Deadline : 15.Jan.2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Polymer Technology
Deadline : 15.Jan.2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in underwater robotics, machine learning and navigation
Deadline : 15.Jan.2024
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student (licentiate) in norm-critical design of the smart home
Deadline : 12.Jan.2024
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral students in secure networked control systems
Deadline : 12.Jan.2024
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in from blackwater to platform chemicals
Deadline : 12.Jan.2024
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in development of lignin-based carbon materials for metallurgy
Deadline : 11.Jan.2024
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in electrochemical modelling of batteries
Deadline : 11.Jan.2024
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in chemical engineering for recycling of permanent magnets
Deadline : 11.Jan.2024
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Industrial Economics and Management
Deadline : 11.Jan.2024
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral students in Nuclear Power Safety
Deadline : 11.Jan.2024
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in chemistry of severe reactor accidents
Deadline : 11.Jan.2024
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Bioelectronics
Deadline : 10.Jan.2024
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Computer Science (Heterogeneous Parallel Computing)
Deadline : 10.Jan.2024
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D student in Human-Computer Interaction for Environmental Stewardship
Deadline : 10.Jan.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *