پرش به محتوا
applytalkshow
Home
18 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اوپسالا Uppsala University، سوئد

18 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اوپسالا Uppsala University، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

اقتصاد سیاسی، علوم غذا،زیست شناسی، علوم طبیعی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، فیزیک، فیزیک کاربردی، ریاضیات کاربردی، زیست شناسی عفونت، بیوفیزیک، الهیات، تجزیه و تحلیل تصویر پیشرفته پزشکی، فراگیری ماشین، سیستم های انرژی، شیمی، علم مواد،  و یا رشته های مرتبط.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Political Science (at least three)
Deadline :  2024-01-31
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded: Up to eight PhD in Economics
Deadline : 2024-02-01
View details & Apply 

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Molecular Regulation and 3D Cell Organization
Deadline : 2024-01-12
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Physics
Deadline : 2024-01-09
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Computer Systems: memory management in architecture and OS
Deadline : 2024-01-31
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Nano-Carbon Neuromorphic circuits for on-body AI
Deadline : 2024-02-29
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Automatic Control focusing on distributed voltage control
Deadline :2024-01-30
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Physical Mechanisms of Virus Infection
Deadline : 2024-01-31
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Four PhD at the Department of Theology
Deadline : 2024-02-15
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Advanced Medical Image Analysis
Deadline : 2024-01-24
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Medical Imaging with a Focus on Cancer
Deadline :2024-01-24
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in PET and machine learning
Deadline : 2024-01-08
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : New environmentally friendly electric motors for sustainable electrification
Deadline :2024-01-31
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student on emerging CT technology in proton therapy
Deadline : 2024-01-15
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Biochemistry
Deadline : 2024-02-20
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Distributed Machine Learning for Next Generation Wireless Communications
Deadline : 2024-01-19
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) in Solid state Physics, with a focus on developing 2D semiconducting materials for optoelectronics
Deadline : 2024-01-24
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (Phd) in Solid State Physics, with focus on the synthesis and study of next-generation sustainable magnets
Deadline : 2024-01-24
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *