پرش به محتوا
applytalkshow
Home
8  بورسیه فول فاند دکتری در آلبرگ Aalborg دانمارک

بورسیه فول فاند دکتری در آلبرگ Aalborg دانمارک اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از شیمی، علوم زیستی، فناوری ساخت، سیستم‌های ساخت، رباتیک و اتوماسیون، سیستم‌های خودمختار، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مهندسی و علوم، مدل سازی دوقلو دیجیتال، و رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

300 تا 360 هزار کرون دانمارک می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN END-OF-LIFE ESTIMATION WITH POWER ELECTRONICS AND PHYSICS-INFORMED ML IN P2X APPLICATION
Deadline :19.01.2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN DATA-DRIVEN CHEMISTRY-AWARE DIGITAL TWIN MODELLING FOR POWER SYSTEMS APPLYING P2X CAPACITY
Deadline : 19.01.2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:   PHD STIPEND/INTEGRATED PHD STIPEND IN INVASIVE INSECT ECOLOGY AND THERMAL ADAPTATION
Deadline : 15.01.2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  CESE PHD STIPEND IN SCIENCE EDUCATION RESEARCH AT DEPARTMENT OF SUSTAINABILITY AND PLANNING: TECHNOLOGY LITERACY IN SCIENCE EDUCATION
Deadline : 15.01.2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND – MARIE-SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS DOCTORAL NETWORK “REWORLDING”, RECONNECTING FOR SUSTAINABLE WORK PLATFORMS
Deadline :15.01.2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND – MARIE-SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS DOCTORAL NETWORK “REWORLDING”, RETRACING SUSTAINABLE PLATFORM COOPERATIVE MODELS
Deadline : 15.01.2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  ONE OR MORE PHD STIPEND(S) IN ROBOTIZATION AND AUTOMATION OF ASEPTIC PRODUCTION
Deadline : 05.01.2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND FOR RESEARCH IN CO-CULTURES OF BACTERIA AND YEAST
Deadline : 02.01.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *