پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 16 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اراسموس روتردام، هلند

بیش از 16 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اراسموس روتردام Erasmus University Rotterdam، هلند اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

علوم رفتاری، روانشناسی، اقتصاد، بازرگانی، جامعه شناسی، مهندسی، ریاضیات، مدیریت، حمل و نقل، علوم بهداشتی، تحقیقات علم و فناوری، جغرافیای اجتماعی، اقتصاد سنجی، و یا رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

میزان حقوق برای دانشجوی دکترا در دانشگاه اراسموس روتردام قبل از کسر مالیات 2988 یورو در ماه است.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD ‘Improving health through choice: choice-driven behavioural interventions
Deadline : 7 Jan 2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully funded PhD in Organisational Behaviour, Human Resource Management, Governance of Organisations, and Value-Based Organising at Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University Rotterdam (EUR)
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully funded PhD in Marketing at Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University Rotterdam (EUR) *(up to) 5-year fully-funded projects & state-of-the-art facilities*
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully funded PhD  in Business Processes, Logistics & Information Systems at Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University Rotterdam (EUR) *(up to) 5-year fully-funded projects & state-of-the-art facilities*
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully funded PhD in Business and Management at Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University Rotterdam (EUR) *(up to) 5-year fully-funded projects & state-of-the-art facilities*
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully funded PhD in Finance & Accounting at Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University Rotterdam (EUR) *(up to) 5-year fully-funded projects & state-of-the-art facilities*
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully funded PhD in Strategy & Entrepreneurship at Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University Rotterdam (EUR) *(up to) 5-year fully-funded projects & state-of-the-art facilities*
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Business and Management at Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus University Rotterdam (EUR)
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD ‘Politics at the Bedside’
Deadline : 31 Dec 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Structural vulnerabilities in access to healthcare and support services
Deadline : 31 Dec 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in behavioural and experimental economics
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD project in Econometrics, Statistics or Operations Research
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Diversity in leadership and DEI policies
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Bridge the Gap: Temporary Highly-Skilled Migrants, Firms, and Globalization
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Behavioural economics for sustainable interventions in hospital care
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in strategy economics
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *