پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اسلو University of Oslo، نروژ

17 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اسلو University of Oslo، نروژ اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

حسابداری، حسابرسی، تجارت، بازاریابی، مدیریت به عنوان اقتصاد، پزشکی مولکولی/ایمونولوژی، پزشکی، زیست شناسی محاسباتی، بیوانفورماتیک، آمار زیستی، ژنومیک سرطان، علوم شبکه، ادبیات اسکاندیناوی، زبان، زبانشناسی، زبان شناسی عمومی، چند زبانگی، ادبیات، موسیقی شناسی، مطالعات موسیقی، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، تولید موسیقی، تئوری موسیقی، تاریخ، باستان شناسی، فلسفه، و یا رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

میزان حقوق 442 هزار کرون نروژ به صورت سالانه می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellowships in Economics
Deadline : 15th January 2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow – Institute of Clinical Medicine
Deadline : 21st December 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Computational Biology and Systems
Deadline : 14th January 2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship within scandinavian literature or Ibsen Studies
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Scandinavian Linguistics, Norse and Celtic Philology, Rhetoric and Communication
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowships within Language and Linguistics
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowships within Area Studies
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowships in General Linguistics, Multiling and Norwegian as a Second Language
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral Research Fellowships in Literary Studies
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in popular music, citizenship, and democracy
Deadline : 1st February 2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in Music Production
Deadline : 1st February 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in Early Music
Deadline : 1st February 2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in History of Ideas
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in Classics
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in Archaeology
Deadline : 10th December 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  4 Doctoral Research Fellowships in Philosophy
Deadline : O31st January 2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  2 Doctoral Research Fellowships in History of Art
Deadline : 31st January 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *