پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه فول فاند دکتری در یکی از خوبهای هلند، دانشگاه اوترخت

به بیش از 17  متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوترخت Utrecht University هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

ریاضیات، زمین شناسی، علوم زمین، جغرافیای انسانی، مطالعات توسعه بین المللی، تاریخ، مطالعات علم و فناوری، مدیریت دولتی، جامعه شناسی، علوم محیطی، علوم پایداری، علوم زمین، زیست شناسی، یادگیری عمیق و علوم شناختی محاسباتی، علوم اجتماعی، علوم محیطی، تاریخ (اقتصادی)، علوم انسانی دیجیتالعلوم داده، بوم شناسی گیاهی، باستان شناسی محیطی، جنگلداری، اقتصاد، LCA، مطالعات اسلامی، مطالعات خاورمیانه، مطالعات دینی، زیست شناسی محاسباتی، ریاضیات کاربردی، فیزیک، علوم کامپیوتر و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

میزان حقوق قبل از کسر مالیات در سال اول 2400 یورو و در سال آخر 3200 یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Arithmetic Geometry (1.0 FTE)
Deadline : 10 December 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on the mechanisms of strain localisation during subduction shear zone development (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline :4 January 2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Dutch international development research in geography and its intertwinement with the Dutch international development field (1949-2000) (1.0 FTE)
Deadline : 1 December 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on The Influence of Academic Work in Human Geography and Planning on the Dutch Spatial Order (1945-2000) (1.0 FTE)
Deadline : 1 December 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Combined PhD-teaching methods in interdisciplinary sustainability education (1.0 FTE)
Deadline : 15 December 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : Spatial inequality in Water-Energy-Food security and Health in South Africa (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 10 December 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Natural Language Processing: variation in co-reference and reference (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 3 December 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Natural Language Processing: subjectivity in the detection of problematic language (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 3 December 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Natural Language Processing: conflicting interpretations in dialogue (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 3 December 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate for The Footprint of Colonialism (0.8 – 1.0 fte)
Deadline :14 December 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate EFFEct: Enhancing Efficiency and Effectiveness in Education (1.0 FTE)
Deadline : 3 December 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Enhancing Estuarine Flood Resilience by Tidal Foreshore-Management Technologies (1.0 FTE)
Deadline : 8 January 2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate (fully funded) on Paleo-ecological data science
Deadline : 15 January 2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on land use and environmental impacts of biobased products (1.0 FTE)
Deadline : 7 January 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : Modelling the impact of climate change on spatial inequality in Water-Energy-Food security in South Africa (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 7 January 2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Rosewater, nightingale, and gunpowder (1.0 FTE)
Deadline : 1 January 2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD or Postdoc  in Multicellular Modelling of the Impact of Extracellular Matrix on Tumour Cell Migration (1.0 FTE)
Deadline : 8 January 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *