پرش به محتوا
applytalkshow
Home
21 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

21 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت Ghent University بلژیک اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز دانشگاه گنت بلژیک

مکانیک مواد، حقوق، علوم کامپیوتر، مهندسی بازرگانی، انفورماتیک، مهندسی، زبان شناسی، زبان های آفریقایی، باستان شناسی، مردم شناسی، ایمونولوژی، ویروس شناسی، تاریخ، مطالعات آفریقا، تاریخ علم، مردم شناسی، اکولوژی میکروبی آبزی، مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، فوتونیک، مهندسی عمران، مهندسی ساحلی/دریایی، انفورماتیک، ریاضیات (کاربردی)، زیست شناسی ریاضی یا علوم ریاضی، مهندسی (زیست علوم)، فیزیک، اکولوژی میکروبی آبزی، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

23469 یورو تا 39716 یورو در سال.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student  on advanced material modelling in the textile domain
Deadline : Dec 31, 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in AI
Deadline : Dec 01, 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow in historical-comparative
Deadline : Dec 20, 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow archaeological research within the ERC-funded CongUbangi project
Deadline : Dec 23, 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Dec 31, 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded: 3 doctoral fellows for the ERC Starting Grant Project ‘CATTLEFRONTIERS – (Post)Colonial Cattle Frontiers
Deadline : Dec 18, 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Jan 01, 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Dec 01, 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Student. The main research lines focus on wired (fiber-optic, radio-over-fiber), wireless (5G, mmWave) and instrumentation for which custom CMOS or SiGe BiCMOS chips are developed and integrated in system demonstrators.
Deadline :Dec 31, 2023 
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Dec 08, 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Jul 31, 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Student on AI
Deadline : Dec 01, 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student of biological systems
Deadline : Dec 04, 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student funded by the Belgian Energy Transtion Fund
Deadline : Dec 08, 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student on hybrid Dune-Dike Nature Based Solutions
Deadline : Dec 08, 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Nov 27, 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline :Dec 31, 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in the energy domain
Deadline : Dec 31, 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Jan 01, 2024
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in novel sensors, methods to monitor and control the evolution of the process
Deadline : Mar 31, 2024
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in flip-chip bonding techniques of high-power laser sources on SiN integrated photonic circuits, stable optical fiber interfaces with edge couplers and thermal management solutions in standardized PIC package modules.
Deadline : Dec 15, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *