پرش به محتوا
applytalkshow
Home
15 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه سوانسی، ولز، بریتانیا

بیش از 15 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه سوانسی، ولز، بریتانیا Swansea University اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از علوم کامپیوتر، ریاضیات، مهندسی مواد، مهندسی، علوم زیستی، بیوتکنولوژی، مهندسی عمران، مکانیک محاسباتی؛ شبیه سازی مهندسی، مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی، و یا رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

15609 پوند در سال در به صورت سالانه می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  COMPUTER SCIENCE: FULLY FUNDED CENSUS LABS AND SWANSEA UNIVERSITY PHD SCHOLARSHIP: MODEL-BASED SECURITY TESTING FOR HARDWARE FAULT INJECTION (RS436)
Deadline : 15 November 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  MATHEMATICS: FULLY FUNDED EPSRC PHD SCHOLARSHIP: NUMERICS OF MEAN-FIELD STOCHASTIC DIFFERENTIAL DELAY EQUATIONS AND APPLICATIONS (RS450)
Deadline : 13 November 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  COMPUTER SCIENCE: FULLY FUNDED EPSRC DTP PHD SCHOLARSHIP: COMPUTATIONAL SEMANTICS OF NATURAL LANGUAGE FOR COMPUTATIONAL LAW (RS442)
Deadline : 13 November 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  COMPUTER SCIENCE: FULLY FUNDED EPSRC AND SWANSEA UNIVERSITY PHD SCHOLARSHIP: EXPLORING HIGH-RESOLUTION TEMPORAL CORRESPONDENCE IN VIDEO INSTANCE SEGMENTATION (RS432)
Deadline : 6 November 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  MATERIALS ENGINEERING: FULLY FUNDED EPSRC AND BRITISH BOARD OF AGRÉMENT PHD SCHOLARSHIP: IMAGE-BASED DIGITAL TESTING FOR FUNCTIONAL CONSTRUCTION MATERIALS (RS441)
Deadline : 22 November 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  MATERIALS ENGINEERING: FULLY FUNDED UK SHARED PROSPERITY FUND MSC BY RESEARCH SCHOLARSHIP: SUSTAINABLE BIOFUELS TO SUPPORT NETZERO STEELMAKING (RS451)
Deadline : 15 November 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  MATERIALS ENGINEERING: FULLY FUNDED UK SHARED PROSPERITY FUND MSC BY RESEARCH SCHOLARSHIP: DESIGNER NANOPARTICLES FOR BIOMEDICINE AND ENERGY (RS449)
Deadline : 15 November 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:   BIOSCIENCES: FULLY FUNDED SWBIO PHD SCHOLARSHIP: UNDERSTANDING THE MOLECULAR BASIS OF SITOPHILUS OLFACTION (RS448)
Deadline : 4 December 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  BIOSCIENCES: FULLY FUNDED SWBIO PHD: MICROBIOME-PARASITE RELATIONSHIPS AND DYNAMICS IN LIVESTOCK IN RESPONSE TO PASTURE MANAGEMENT AND ECOLOGICAL STRESSORS (RS447)
Deadline : 4 December 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHYSICS: FULLY FUNDED EPSRC DTP PHD SCHOLARSHIP: POSITRONIUM SPECTROSCOPY (RS444)
Deadline : 13 November 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  CIVIL ENGINEERING: FULLY FUNDED EPSRC ICASE AND UK DSTL PHD SCHOLARSHIP: TIME VARYING CONTROL OF MULTI-MATERIAL ELECTRO-ACTIVE POLYMER SOFT ROBOTS (RS440)
Deadline : 6 December 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  MECHANICAL ENGINEERING: FULLY FUNDED EPSRC AND UKAEA PHD SCHOLARSHIP: UK ATOMIC ENERGY AUTHORITY CHIMERA FACILITY (RS437)
Deadline : 22 November 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  MECHANICAL ENGINEERING: FULLY FUNDED EPSRC AND SWANSEA PHD: COLLABORATIVE ROBOTICS TECHNOLOGY FOR ASSEMBLY & DISASSEMBLY OF FIDDLY SHAPED OBJECTS IN MANUFACTURING ENVIRONMENT (RS421)
Deadline : 15 November 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  CIVIL ENGINEERING: FULLY FUNDED UKRI & SWANSEA PHD SCHOLARSHIP: DEEP-LEARNING ACCELERATED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC MODEL FOR POLLUTANT DISPERSION IN URBAN ENVIRONMENT (RS446)
Deadline : 13 November 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  CIVIL ENGINEERING: FULLY FUNDED EPSRC DTP PHD SCHOLARSHIP: INNOVATIVE FLOOD RISK MAPPING TOOL BASED ON MACHINE LEARNING AND HYDRODYNAMIC MODELLING (RS438)
Deadline : 8 November 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *