پرش به محتوا
applytalkshow
Home
16 بورسیه فول فاند دکتری در یکی از خوبهای هلند، دانشگاه اوترخت

به بیش از 16  متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوترخت Utrecht University هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

اپیدمیولوژی، علوم داده، سم شناسی، جغرافیای فیزیکی، علوم زمین، مهندسی ساحلی، مهندسی عمران، اقیانوس شناسی، علوم داده های مکانی، علوم اقتصادی، زیست محیطی، زیست شناسی محاسباتی، بیوفیزیک، ریاضیات کاربردی، روانشناسی محیطی، زبان شناسی، روانشناسی، هوش مصنوعی، علوم مواد، مهندسی مواد، شیمی پلیمر، بیومواد، ساخت بیولوژیک، جامعه شناسی روستایی، زیست شناسی گیاهی، بیوتکنولوژی، زیست شناسی مولکولی، ایمونولوژی، زیست شناسی، علوم انرژی، اکولوژی صنعتی، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

میزان حقوق قبل از کسر مالیات در سال اول 2400 یورو و در سال آخر 3200 یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate or Postdoctoral researcher Prevention of Occupational Diseases (0,8 – 1,0 fte)
Deadline :  31 October 2023.
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully funded PhD Track and Trace: sediment dynamics and budgets in estuaries and tidal basins (1.0 FTE)
Deadline :  13 October 2023.
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Combined PhD and university lecturer in Cost-Benefit Analysis of Climate Mitigation and Adaptation (1.0 FTE)
Deadline : 8 October 2023.
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Modeling of Plant Resilience to Temperature and Drought Stress (1.0 FTE)
Deadline : 16 October 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Arithmetic Geometry (1.0 FTE)
Deadline :10 December 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Researcher on Youth and Climate Change Education (1.0 FTE)
Deadline : 7 November 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two PhD in Memory access in language (1.0 FTE)
Deadline : 20 November 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Smart Hydrogels for Volumetric Bioprinting of Organoids (1.0 FTE)
Deadline : 19 November 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in innovation dynamics of plant breeding for resilient crop (1.0 FTE)
Deadline :24 October 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD in regulation for just transitions in agriculture (1.0 FTE)
Deadline : 24 October 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Microbes for Stress Resilient Roots (1.0 FTE)
Deadline : 1 November 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Combined PhD and university lecturer in life-cycle, circularity and sustainability assessment for the material and energy transition (0.8-1.0 FTE)
Deadline : 20 October 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD in Immune Activation in Human Germinal Centres (1.0 FTE)
Deadline : 9 October 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two PhD in Developmental Biology (1.0 FTE)
Deadline : 15 October 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on dynamic LCA of bio-based products and circularity (1.0 FTE)
Deadline : 9 October 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on land use and environmental impacts of biobased products (1.0 FTE)
Deadline : 9 October 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *