پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه فول فاند دکتری در دومین دانشگاه برتر هلند، دانشگاه آمستردام

به بیش از 17 متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در دومین دانشگاه برتر هلند، دانشگاه آمستردام University of Amsterdam اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

علوم کامپیوتر، ریاضیات، علوم محاسباتی، علوم کامپیوتر، بیوانفورماتیک، روانشناسی، شیمی، فیزیک؛ ریاضیات کاربردی، مهندسی شیمی، و یا رشته های مورد ارتباط آنها

میزان حقوق

میزان حقوق قبل از کسر مالیات در سال اول 2400 یورو و در سال آخر 3200 یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Code-Based Cryptography
Deadline : 15 January 2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Digital Twins in Healthcare: Credible Personalised Modelling of Orthostatic Hypotension
Deadline :  30 November 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student: Attitudes and Behavioural Change Towards Sustainable Health Care
Deadline :  22 October 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Femtosecond study of molecular cages and photocatalytic water splitting
Deadline : 15.11.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Luminescence Cooling of Nanomaterials
Deadline : 16.10.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Experimental Quantum Physics: Creating a Superradiant Clock
Deadline : 30 November 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD in Molecular Laser Spectroscopy
Deadline : 01.10.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Emergent Transitions in Non-equilibrium Dynamical Systems
Deadline :  31-10-2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Representative in the UvA Central PhD Council
Deadline : 6 October 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Quantum Simulation and Computing with Arrays of Single Sr Atoms
Deadline :  31 January 2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Quantum Many-Body Physics with Ultracold Rb-Sr Mixtures and RbSr Molecules
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Supramolecular Photochemistry
Deadline :  19.11.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Systems for Data Quality in AI-driven Applications
Deadline : 31 October 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate for the Project “The occurrence and impact of greenwashed claims by influencers”
Deadline : 2 .10 .2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Nanophotonics with 2D Quantum Materials
Deadline :   31 October 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:   Two PhD in Homogeneous Catalysis for Paint Applications (ARC CBBC funded)
Deadline : 15.10.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *