پرش به محتوا
applytalkshow
Home
22 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اوپسالا (Uppsala University)، سوئد

22 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اوپسالا Uppsala University، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

لیمنولوژی، اکولوژی، بیوژئوشیمی، علوم محیطی، مهندسی محیط زیست، بیوانفورماتیک، ریاضیات، زیست شناسی مولکولی، بیوتکنولوژی، فیزیک مهندسی، سیستم های انرژی، مهندسی برق، ژنتیک، ژنومیک، بیوانفورماتیک، شیمی، فیزیک، علم مواد، علوم طبیعی، فیزیک حالت جامد، فیزیک ماده چگال، داروسازی، مهندسی شیمی، شیمی، مهندسی زیست پزشکی، علوم مهندسی، نانوتکنولوژی، علم مواد، بیوتکنولوژی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، مهندسی عمران، آمار زیستی، اپیدمیولوژی، پزشکی، زیست شناسی، متالورژی فیزیکی، روانشناسی، مکانیک، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، زیست شناسی ساختاری و یا رشته های مرتبط.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in limnology with focus on the climate footprint of macrophytes
Deadline : 2023-10-23
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in the Mathematical Analysis of Partial Differential Equations with connections to Deep Learning
Deadline :2023-10-20
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in experimental brain tumor research
Deadline :  2023-09-28
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Translational Autoimmunity
Deadline : 2023-09-27
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Microgrids management evaluation using Real Time Simulation
Deadline : 2023-10-02
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Genomics
Deadline :  2023-09-27
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in the design of cathode-electrolyte interphases for durable and safe high-energy density lithium-ion batteries
Deadline : 2023-10-06
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Environmental Physics
Deadline : 2023-10-16
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in 2D quantum materials (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline :2023-10-31
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Pharmaceutical sciences
Deadline : 2023-10-09
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in biomedical engineering, focus on fabrication of microfluidic systems
Deadline : 2023-10-13
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in History
Deadline : 2023-10-16
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Medicinal Chemistry
Deadline : 2023-09-26
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Molecular Epidemiology
Deadline : 2023-09-27
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Materials chemistry (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 2023-10-31
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in multimodal characterization of magnetic nanomaterials with X-ray and ferromagnetic resonance (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 2023-10-31
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in experimental femtosecond laser physics and condensed matter science
Deadline : 2023-09-29
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in developmental cognitive neuroscience
Deadline : 2023-09-20
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Computational Mechanics, fracture modelling of batteries
Deadline : 2023-10-23
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Chemistry
Deadline :  2023-09-22
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Biochemistry
Deadline :  2023-09-21
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Protein science
Deadline : 2023-09-21
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *