پرش به محتوا
applytalkshow
Home
13 بورسیه فول فاند دکتری در دومین دانشگاه برتر نروژ، دانشگاه برگن

به بیش از 13 متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری در  دانشگاه برگن (University of Bergen) اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

تاریخ قرون وسطی یا مطالعات قرون وسطی، حقوق، علوم کامپیوتر، آمار یا ریاضیات، علوم زمین، ژئوشیمی، زیست پزشکی، پزشکی یا بیوانفورماتیک، پرستاری، پزشکی، روانشناسی، داروسازی، بیوشیمی، زیست شناسی ساختاری یا زیست شناسی مولکولی، علم شیمی، باستان شناسی، ژنتیک و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

حقوق با درجه حقوق 54 (کد 1017 / محدوده پرداخت 20، جایگزین 10) در مقیاس حقوق دولتی. این یک حقوق ناخالص سالانه 501 هزار کرونه است.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in medieval history (church and religiosity)
Deadline : 1st October 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  1 PhD at the Faculty of Law (3 or 4 years)
Deadline : 1st October 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Causality and Reinforcement Learning
Deadline : 30th September 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Informatics – Cryptology (up to 3 scholarships)

Deadline : 15th September 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in stable isotope geochemistry.
Deadline : 14th September 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD-position in Cancer Biology
Deadline : 13th September 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-position at Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)
Deadline : 13th September 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-position in cancer biology at the Department of Biomedicine
Deadline :11th September 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Research Fellow in Visualization
Deadline : 8th September 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Research Fellow in de novo drug design
Deadline : 5th September 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD position in archaeology
Deadline : 1st September 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Research Fellow within Water Isotope Research
Deadline : 1st September 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-position at the Department of Clinical Science
Deadline :30th August 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *