پرش به محتوا
applytalkshow
Home
20 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه آخن از دانشگاههای پیشرو آلمان

بیش از 20 بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در دانشگاه فنی راینیش-وستفلیشه آخِن (RWTH Aachen University) آلمان در دوره های سه الی چهار ساله اعلام شده است. دانشگاه RWTH Aachen University از دانشگاههای پیشرو آلمان و یکی از بهترین دانشگاه های فنی دنیا است.

رشته های مورد نیاز

مهندسی مکانیک یا برق، فیزیک، ترمودینامیک، علوم کامپیوتر، علوم زمین کاربردی، زمین شناسی مهندسی، مهندسی ژئوتکنیک، هیدروژئولوژی، جغرافیا، علوم ارتباطات، روانشناسی، یا علوم اجتماعی یا ارتباطی مرتبط، مهندسی اتوماسیون، ارزیابی داده ها، آمار، تحقیق در عملیات یا علم مدیریت، شبکه های ارتباطی بی سیم، مهندسی صنایع، مهندسی مواد، شیمی  و یا یک رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق خالص

(بعد از کسر مالیات) 1600 تا 2400 یورو به صورت ماهانه بر اساس ساعت کاری آلمان به اضافه مزایا می باشد. میزان حقوق به ازای درصد اعلام شده در بورسیه ها متفاوت است. بورسیه صددرصدی، برابر با 2400 یورو خالص دریافتی (بعد از کسر مالیات) و مقرری 40 ساعت کار در هفته می باشد. درصد های پایین تر به همان نسبت دارای حقوق و ساعت کاری کمتر است.

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: The Process and Data Science Group, headed by Prof. Wil van der Aalst, is one of the research units in the Department of Computer Science.
Deadline: 31/10/2023
View details and apply.

(02) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant/Associate – Software Engineer in the area of Data and/or Process Science (f/m/d) [V000005550]
Deadline: 31/10/2023
View details and apply.

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant/Associate (f/m/d) – PhD Student in 6G Wireless Networks [V000005954]
Deadline: 30/09/2023
View details and apply.

(04) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant – Doctoral Candidate Consulting in the field of Battery Production (f/m/non-binary) [V000005810]
Deadline: 26/09/2023
View details and apply.

(05) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant – Doctoral Candidate Consulting in the field of Battery Engineering and Safety (f/m/non-binary) [V000005811]
Deadline: 26/09/2023
View details and apply.

(06) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant – Doctoral Candidate Consulting in the field of Electric Drive Production (f/m/non-binary) [V000005812]
Deadline: 26/09/2023
View details and apply.

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant – Doctoral Candidate Consulting in the field of Fuel Cell (f/m/non-binary) [V000005813]
Deadline: 26/09/2023
View details and apply.

(08) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant – Doctoral Candidate Consulting in the field of Battery Components and Recycling (f/m/non-binary) [V000005814]
Deadline: 26/09/2023
View details and apply.

(09) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD students for “Hybrid Powertrains”
Deadline: 06/09/2023
View details and apply.

(10) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in the field electro mobility / fuel cell / battery
Deadline: 06/09/2023
View details and apply.

(11) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD students for “Research and Development in the Field of Optical Flow Diagnostics”
Deadline: 06/09/2023
View details and apply.

(12) PhD Scholarship – Fully Funded: “Research and Development in the Field of Combustion Systems with Optical Flow Diagnostics”
Deadline: 06/09/2023
View details and apply.

(13) PhD Scholarship – Fully Funded: in the field of electrolysis and green hydrogen
Deadline: 06/09/2023
View details and apply.

(14) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in the field of electrolysis and green hydrogen
Deadline: 06/09/2023
View details and apply.

(15) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD students for Molecularly Controlled Combustion System Development (FSC 152_230600)
Deadline: 05/09/2023
View details and apply.

(16) PhD Scholarship – Fully Funded: Demand-driven robotic technologies for human mobility
Deadline: 03/09/2023
View details and apply.

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Engineering Geology at RWTH Aachen University, Germany
Deadline: 31/08/2023
View details and apply.

(18) PhD Scholarship – Fully Funded: risk perception and communication in the Cluster of Excellence “Fuel Science Center”
Deadline: 31/08/2023
View details and apply.

(19) PhD Scholarship – Fully Funded: Application-oriented research of intelligent and learning control methods
Deadline: 31/08/2023
View details and apply.

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  in the field of SOFC fuel cells/systems
Deadline: 29/08/2023
View details and apply.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *