پرش به محتوا
applytalkshow
Home
36 بورسیه فول فاند دکتری در دومین دانشگاه دانمارک DTU

بیش از 36 بورسیه فول فاند دکتری دومین دانشگاه دانمارک DTU اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد، پردازش پلاسما، برنامه‌نویسیPython، Julia، MATLAB، علوم کامپیوتر، شیمی، زیست پزشکی، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی، بیوتکنولوژی، ایمونولوژی، فیزیک، شیمی، مهندسی شیمی، علوم مواد، فیزیک پلاسما، تحقیقات دریایی، زیست شناسی محاسباتی، بیوانفورماتیک، مهندسی انرژی، محیط زیست، مهندسی مکانیک، علم مواد، رباتیک، مهندسی برق و فوتونیک، میکروبیولوژی مولکولی، دینامیک سیستم قدرت، صنایع غذایی، اقتصاد، اخترفیزیک، یادگیری ماشین، مهندسی حمل و نقل، مهندسی کشتی، علوم دریایی و آبزیان، الکتروشیمی، توربین های بادی دریایی، آمار و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

برای دوره دکتری  ۱.۸ تا ۲.۲ هزار یورو می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Energy Economics and Market Modelling – DTU Management
Deadline :09/11/2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in plasma processes for nanofabrication – DTU Nanolab
Deadline : 08/30/2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship in mathematical modelling, simulation, control and optimization (advanced process control and model predictive control) for the electrification of industrial processes using renewable energy sources – DTU Compute
Deadline : 08/23/2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in computational chemistry – DTU Energy
Deadline :09/25/2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in cell biology: ubiquitin-dependent regulation of cellular metabolism – DTU Bioengineering
Deadline : 09/11/2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD 2 in electrochemistry and surface science for: Discovering New Dual and Triple Atom Catalysts – DTU Physics
Deadline :09/04/2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarships in Plasma Physics and Fusion Energy – DTU Physics
Deadline : 08/24/2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD 1 in experimental surface science for: Discovering New Dual and Triple Atom Catalysts – DTU Physics
Deadline : 09/04/2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in horse mussel Modiolus modiolus production for restoration – DTU Aqua
Deadline : 09/11/2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships in computational biology/bioinformatics – DTU Biosustain
Deadline :10/16/2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in eco-friendly fabrication of solid oxide electrolysis cells – DTU Energy
Deadline : 08/21/2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Project in Experimental Quantum Opto-Mechanics: Explore Physics in a new Domain for Quantum Information Technology – DTU Physics
Deadline : 08/28/2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship – Unleashing the Potential of V2G Electric Vehicle Charging Stations – DTU Wind
Deadline : 09/01/2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship – Future Concepts for User-Centric Electric Vehicle Charging – DTU Wind
Deadline :09/01/2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships in Organic Coatings – DTU Chemical Engineering
Deadline :08/15/2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarships in Perception for Safer and more Sustainable Autonomous Agricultural Robots – DTU Electro
Deadline : 09/08/2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Aerial Robots Design and Control Systems for Inspection of Confined Spaces – DTU Electro
Deadline :08/22/2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Active Semantic Segmentation and Probabilistic Learning for Inspection of Confined Spaces using Aerial Robots – DTU Electro
Deadline : 08/22/2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship: Computational Prediction of Nuclear Fission Products Behavior in a Molten Salt Reactor – DTU Chemistry
Deadline : 08/22/2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in CO2 Storage Research – DTU Chemistry
Deadline : 09/01/2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Prescriptive Analytics for District Heating Networks – DTU Engineering Technology
Deadline : 09/01/2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Sustainable Biocidal Treatments for Inactivation of Norovirus for Improved Public Health – DTU Food
Deadline :08/26/2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in Wind Power Plants in Offshore Energy Hubs – DTU Wind
Deadline : 09/01/2023
View details & Apply 

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Utilization of Fish Side-Streams for Production of Novel Food Ingredients – DTU Food
Deadline : 09/01/2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Power-to-X Energy System Modelling – DTU Management
Deadline : 08/16/2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Transient Astrophysics and Gravitational Waves – DTU Space
Deadline : 08/16/2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  in Atomic Scale Modelling of Catalysts for Selective Electro-Oxidation – DTU Energy
Deadline : 08/16/2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Computational Neuroimaging with Diffusion MRI – DTU Compute
Deadline : 09/16/2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship: Focused Simulations of Electronic Structure in Composite Phases – DTU Chemistry
Deadline : 09/02/2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD project: Develop and Test an Impact Assessment Methodology for Green Shipping Corridors – DTU Management
Deadline :08/21/2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship in Fisheries Technology – DTU Aqua
Deadline : 08/16/2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in synthetic nucleic acid biology – DTU Chemistry
Deadline : 09/02/2023
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in solid state electrochemical TEM – DTU Energy
Deadline : 08/16/2023
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in modeling and optimization of sustainable corrosion protection systems for offshore wind turbines – DTU Wind
Deadline : 08/24/2023
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in Cryptography – DTU Compute
Deadline : 10/02/2023
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in Characterizing methane fed microbiomes for co-metabolism of trace organic chemicals in groundwater – DTU Sustain
Deadline : 08/16/2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *