پرش به محتوا
applytalkshow
Home
21 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوند، سوئد

21 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوند، اسکانیا، Lund University سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از ژنتیک کمی، زیست شناسی محاسباتی، فیزیک، علوم کامپیوتر، آمار، رباتیک، پزشکی، علوم طراحی، مهندسی برق،مهندسی پزشکی، ریاضیات مهندسی، نانومهندسی، فیزیک مهندسی، مهندسی اطلاعات و ارتباطات، علوم طبیعی، علم شیمی، علوم انرژی، کنترل خودکار، هنر، حمل و نقل، زیست شناسی، روانشناسی، فراگیری ماشین یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Computational Biology
Deadline : 07.Sep.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Computer Science with focus on Robotics and Human-Robot Interaction
Deadline : 06.Sep.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Cardiovascular Research
Deadline : 01.Sep.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics with focus on Laser Wakefield Acceleration (MSCA project EuPRAXIA-DN)
Deadline : 31.Aug.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Aerosol Technology with focus on secondary use of ash from waste incineration
Deadline :31.Aug.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Electrical Engineering with focus on Federated Learning on IoT
Deadline : 31.Aug.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in sedimentary geochemistry
Deadline : 20.Aug.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in mathematical statistics focused on foundations of scientific machine learning
Deadline : 16.Aug.2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in physical chemistry
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Energy Sciences with focus on advanced numerical design methodologies for future aviation engines
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral students with focus on robotics
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics with specialisation in Synchrotron Radiation Research
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Automatic Control with focus on realtime systems
Deadline : 14.Aug.2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student at the Division of Computational Chemistry
Deadline : 13.Aug.2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Packaging Logistics with focus on logistics and retail
Deadline :13.Aug.2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student on Transformative Innovation in the periphery
Deadline : 13.Aug.2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Aerosol Technology with focus on particle emissions in the transition to a sustainable transport system
Deadline : 11 .Aug.2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biology
Deadline : 08.Aug.2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Working Environment with focus on heat and health
Deadline : 07.Aug.2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Psychology
Deadline : 06.Aug.2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Mathematics with focus in Machine Learning Methods
Deadline : 06.Aug.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *