پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه فول فاند دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک

بیش از 17بورسیه فول فاند دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک University of Southern Denmark اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های قانون، حقوق، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، ریاضی، چرخه کربن مدرن، اقتصاد، شنوایی شناسی، شیمی بیورگانیک، فیزیک، بیوشیمی، زیست‌شناسی مولکولی، علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، رباتیک، مهندسی انرژی، علوم زیستی، اپتیک، علوم داده های زیست محیطی، تجسم اطلاعات، طراحی رابط، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، بینایی کامپیوتر، هوش مصنوعی کاربردی، سیستم های بینایی رباتی، برنامه نویسی C++ و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

برای دوره دکتری در دانشگاه جنوب دانمارک ۱.۸ تا ۲.۲ هزار یورو می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowships in European Union Law at the University of Southern Denmark
Deadline : 2023-Aug-15
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D. fellowship at the Department of Law, University of Southern Denmark
Deadline : 2023-Aug-15
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in topology optimisation for high heat flux cooling
Deadline : 2023-Aug-14
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD to Use RAMAN Spectroscopy to Study the Modern Carbon Cycle
Deadline : 2023-Aug-10
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Business sector plastics circularity towards a climate neutral region
Deadline : 2023-Aug-06
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Call for applicants for a PhD in the field of audiology
Deadline : 2023-Aug-06
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Bioorganic Chemistry
Deadline :  2023-Aug-04
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship to Study the Role of Epigenetics in Pancreatic β-cell Maturation and Function
Deadline : 2023-July-31
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Transcriptional Networks in Adipocyte Plasticity
Deadline : 2023-July-31
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD or Postdoc  in Low-Code Development for Logistics Tasks in Mobile Robotics
eadline : 2023-July-30
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD at SDU Center for Energy Informatics
Deadline : 2023-July-30
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship in Spatial Transcriptomics and Bioinformatics
Deadline :  2023-July-29
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Environmental Data Science
Deadline : 2023-July-28
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Nonlinear Metasurfaces
Deadline : 2023-July-27
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in sensor based process and quality control for dry fiber layups on blades for wind turbines
Deadline : 2023-July-26
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : Planning of accurate and robust trajectories for in-hand manipulation
Deadline : 2023-July-25
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarships in Single Cell Dissection of Healthy and Unhealthy Human Adipose Tissue
Deadline : 2023-July-24
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *