پرش به محتوا
applytalkshow
Home
24 بورسیه فول فاند دکتری در دومین دانشگاه برتر نروژ، برگن

به بیش از 24 متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری در  دانشگاه برگن (University of Bergen) اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

ریاضیات، علوم کامپیوتر، باستان شناسی، سیاست تطبیقی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، جامعه شناسی، پزشکی، روانشناسی، داروسازی، انسان شناسی اجتماعی، شیمی، روانشناسی، علوم اعصاب شناختی، ژئوفیزیک، علوم زمین، فیزیک، ژئوشیمی، علوم اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، بیوژئوشیمی دریایی، اقیانوس شناسی، قارچ شناسی، بوم شناسی قارچی، علوم کامپیوتر، بیوانفورماتیک، علم مواد، علوم نانو،  فناوری پزشکی، و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

حقوق با درجه حقوق 54 (کد 1017 / محدوده پرداخت 20، جایگزین 10) در مقیاس حقوق دولتی. این یک حقوق ناخالص سالانه 501 هزار کرونه است.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Informatics – Cryptology
Deadline : 15th September 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in archaeology
Deadline : 1st September 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Comparative Politics: “Party Politics and Climate Change”
Deadline : 18th August 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in biosystematics of marine invertebrates (siphonophores)
Deadline : 15th August 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD (4 years) at Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)
Deadline : 15th August 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD
Deadline : 15th August 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in de novo drug design
Deadline : 15th August 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD , Department of Comparative Politics
Deadline : 15th August 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  (4 years) at the Department of Psychosocial Science
Deadline :15th August 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD (3 years) at the Department of Psychosocial Science
Deadline : 15th August 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow within Water Isotope Research
Deadline : 14th August 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two PhD in political science/ public administration
Deadline : 14th August 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD
Deadline : 13th August 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in marine Biogeochemistry
Deadline : 7th August 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in plant-mycorrhizal interactions
Deadline :1st August 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  1 PhD at the Faculty of Law (3 or 4 years)
Deadline : 1st August 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Research Fellow in Informatics: Visual Data Science to Master Complex Simulation Ensembles
Deadline :1st August 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in machine learning/deep learning in computational life science
Deadline : 30th July 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Nanotechnology
Deadline : 15th July 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Nanotechnology
Deadline : 15th July 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in hydrogen safety for ships
Deadline : 13th July 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Chemical Medical Technology
Deadline :6th July 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in chemistry – marine bioresources
Deadline : 6th July 2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in hydrogeology.
Deadline : 6th July 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *