پرش به محتوا
applytalkshow
Home
10 بورسیه دکتری در بهترین دانشگاه نروژ دانشگاه اسلو

10 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اسلو University of Oslo، نروژ در حوزه علوم انسانی اعلام شده است. دانشگاه اسلو بهترین دانشگاه نروژ و از دانشگاه های عالی جهان می باشد.

-رشته های مورد نیاز

علوم سیاسی، سیاست های عمومی و مدیریت، سیاست تطبیقی، نظریه سیاسی، روابط بین الملل و روش های تحقیق، وضعیت زیست محیطی- اپیدمیولوژیک و سیاسی-اقتصادی، جامعه شناسی، جغرافیای انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی، ژنتیک، انسان شناسی اجتماعی، اپیدمیولوژی، اقتصاد، و یا رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

میزان حقوق 442 هزار کرون نروژ به صورت سالانه می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellowships in Political Science I (4 years)
Deadline : 1st September 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellowship in Political Science II
Deadline : 1st August 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellowship in Political Science III
Deadline : 1st July 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:   Anthropology of Human Security, Health and Enviroment in Africa,
Deadline :1st October 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Sociology
Deadline : 15th August 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in human geography – Urban sustainability strategies and social inclusion
Deadline :15th August 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Research Fellow in Human Geography
Deadline : 15th August 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research fellow in European Studies
Deadline :28th August 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Fellowship in Social Science Genomics
Deadline :10th August 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Social Anthropology
Deadline : 3rd September 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *