پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوترخت هلند

به بیش از 17  متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری  در دانشگاه اوترخت Utrecht University هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

اقتصاد، مطالعات نوآوری، کسب و کار، مدیریت، علوم داده، کشاورزی، جامعه شناسی، جرم شناسی، روانشناسی، فیزیک، شیمی، دامپزشک، کشت سلولی، ژنتیک،علوم انرژی، هوش مصنوعی، علوم کامپیوتر، آمار، ریاضیات کاربردی، علوم زیستی، علوم محیطی (مانند مهندسی محیط زیست)، علوم محاسباتی، علوم زمین، فیزیک، امور مالی، زیست شناسی کروماتین، تنظیم ژن، زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، بازرگانی، علوم اجتماعی و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

میزان حقوق قبل از کسر مالیات در سال اول 2400 یورو و در سال آخر 3200 یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Enabling Societal Missions in Agrifood through Entrepreneurial Ecosystems (1.0 FTE)
Deadline : 27 July 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Women in Policing (1.0 FTE)
Deadline : 31 July 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Global Scale Stable Isotope Measurements on Atmospheric Methane (1.0 FTE)
Deadline : 14 August 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate in Virology: coronavirus replication (1.0 FTE)
Deadline :7 August 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Equine Reproduction (1.0 FTE)
Deadline :24 July 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Enabling Societal Missions in the energy transition through Entrepreneurial Ecosystems (1.0 FTE)
Deadline : 30 June 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Influential/Performative Machine Learning (1.0 FTE)
Deadline : 30 June 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Statistics/Social sciences (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 29 June 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in dispersion modeling of nitrogen deposite (1.0 FTE)
Deadline : 26 June 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Evaluating Greenland glacier-lake interaction (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline :25 August 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in AI-Enabled Teamwork (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 31 July 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Economics (1.0 FTE)
Deadline : 2 July 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Epigenetics and Gene Regulation (1.0 FTE)
Deadline : 3 July 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in structural biology of cell signalling in the nervous system (1.0 FTE)
Deadline : 26 June 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in structural biology of receptor organisation in the nervous system (1.0 FTE)
Deadline :26 June 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on Legal opportunities and obstacles for sustainable agriculture in the EU (1.0 FTE)
Deadline : 26 June 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD in Social and Sustainable Entrepreneurship (1.0 FTE)
Deadline : 30 June 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *