پرش به محتوا
applytalkshow
Home
58 بورسیه فول فاند دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH

اعلام 58 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه KTH استکهلم سوئد اعلام شد. بورسیه ها به صورت فول فاند و بعد از مصاحبه با افراد انتخاب شده طی دو مرحله اعطا خواهد شد.

موسسه فناوری سلطنتی KTH در استکهلم به یکی از دانشگاه‌های فنی و مهندسی پیشرو اروپا و همچنین مرکز کلیدی استعدادهای فکری و نوآوری تبدیل شده است. ما بزرگترین موسسه تحقیقاتی و یادگیری فنی سوئد و خانه دانشجویان، محققان و اساتید از سراسر جهان هستیم. تحقیقات و آموزش ما حوزه وسیعی از جمله علوم طبیعی و تمامی شاخه های مهندسی و همچنین معماری، مدیریت صنعتی، برنامه ریزی شهری، تاریخ و فلسفه را در بر می گیرد.

رشته های مورد نیاز

برنامه نویسی کامپیوتر، برنامه نویسی Julia/Python، MATLAB یا GAMS، سیستم های کنترل، ریاضیات و مدل سازی، دستگاه های الکترومغناطیسی، آنتن ها / دستگاه های مایکروویو و نظریه الکترومغناطیسی، حمل و نقل و تجزیه و تحلیل داده ها، و مهارت های فنی در نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک (به عنوان مثال، SUMO)، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی، تعامل انسان و ربات، مهندسی هسته ای، ایمنی انرژی هسته ای، مهندسی مکانیک، بیوفیزیک مولکولی،فیزیک پلاسما، مکانیک سیالات، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی، مهندسی برق، امنیت سایبری، اکوسیستم،مهندسی ژئوتکنیک، آب و هوا، رباتیک، کوانتوم فیزیک، ژنومیک مولکولی، رباتیک زیر آب، مهندسی دریا، کنترل سیستم انرژی ساختمان، مهندسی انرژی، مهندسی کنترل، مکانیک سیالات زیست پزشکی، معماری، بیومواد، اقتصاد صنعتی، مدیریت، Rstudio، Python، ILOG CPLEX، Anylogic، تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی،  شیمی، داده‌های گراف، سخت افزار، قانون، حقوق، حمل و نقل، آمار، و رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Power system optimization
Deadline : 10.Jul.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in secure networked control systems
Deadline : 21.Jun.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in glide symmetry for power distribution network
Deadline :07.Jul.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student (licentiate) in Digital Twin in Transportation
Deadline :26.Jun.2023 
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Computer Science
Deadline : 06.Jul.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Artificial intelligence, Human-robot interaction
Deadline : 14.Jul.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Nuclear Power Safety
Deadline : 12.Jul.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in molecular biophysics
Deadline :19.Jun.2023 
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in extreme conditions by shock wave implosion
Deadline :26.Jun.2023 
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in machine learning in molecular biophysics
Deadline : 19.Jun.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Electroactive Cellulose Composites Towards Future Green Devices
Deadline :31.Aug.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral students in LUBFLOW: Liquid-infused surface in flowing fluids
Deadline : 07.Aug.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Computational Fluid Mechanics
Deadline : 30.Jun.2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in safety-critical autonomous system-of-systems
Deadline :26.Jun.2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student Cyber Security
Deadline :10.Aug.2023 
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student (licentiate) in spatial analysis of ecosystem services
Deadline : 19.Jun.2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in Pointwise Maximal Leakage Privacy Mechanism Design
Deadline : 19.Jun.2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in (licentiate) in geotechnical engineering
Deadline : 11.Aug.2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Software Engineering
Deadline : 17.Jun.2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D. Student in Optimization of Electric Railway and Smart Energy Hub
Deadline :30.Jun.2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in proton therapy planning using photon-counting x-ray CT
Deadline : 20.Jul.2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Secure Software and Microarchitectures
Deadline : 14.Jul.2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doktorand i Datalogi med specialisering i robotik, perception och lärande
Deadline : 2023-08-07
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in integrated Quantum Photonics in LiNbO3
Deadline : 28.Jun.2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in quantum key distribution
Deadline : 28.Jun.2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Molecular Genomics
Deadline : 29.Jun.2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Underwater Robotics and Machine Learning
Deadline : 07.Jul.2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student (Licentiate) in building energy system control
Deadline : 22.Jun.2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biomedical fluid mechanics
Deadline : 30.Jun.2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in theoretical condensed matter physics
Deadline : 13.Jul.2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in coupled hydrogeochemical processes under dams
Deadline : 30.Jun.2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in applied mathematics for electromagnetic design for antennas
Deadline : 28.Aug.2023
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Biomaterials for carbon anode in aluminum production
Deadline : 18.Aug.2023
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Industrial Economics and Management
Deadline : 29.Jun.2023
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in AI for medical image analysis
Deadline : 29.Jun.2023
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in tools for the bioproduction of adeno-associated vectors for gene therapy
Deadline : 07.Jul.2023
View details & Apply

(37) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in deep generative models for cancer research
Deadline :16.Oct.2023
View details & Apply

(38) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral students in Multimodal generative models for graph data
Deadline : 04.Jul.2023
View details & Apply

(39) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral students in learning for autonomous robots
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(40) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Heatpump Integrated Energy Storage for Heating/Cooling
Deadline : 19.Jun.2023
View details & Apply

(41) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Robotics
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(42) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Brain-Inspired Hardware on FPGAs
Deadline : 31.Aug.2023
View details & Apply

(43) PhD Scholarship – Fully Funded: Doktorand (licentiat) inom speciell fastighetsrätt
Deadline : 2023-06-19
View details & Apply

(44) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Behavioural change and gamification in transport
Deadline : 29.Jun.2023
View details & Apply

(45) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Accessibility and Equity in Sustainable Transportation Planning
Deadline : 29.Jun.2023
View details & Apply

(46) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Networked Systems Security
Deadline : 04.Sep.2023
View details & Apply

(47) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in High Performance Computing
Deadline :
 19.Jun.2023 
View details & Apply

(48) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in AI enhanced optimization of power grids with electric vehicles
Deadline : 30.Jun.2023
View details & Apply

(49) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Enzyme design and synthesis driven by CO2 and light
Deadline : 31.Aug.2023
View details & Apply

(54) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in communication networks and machine learning
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(51) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Power electronics
Deadline : 10.Jul.2023
View details & Apply

(542) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Power electronics
Deadline : 19.Jun.2023
View details & Apply

(53) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Under-supervised Deep Learning for Visual Recognition
Deadline : 26.Jun.2023
View details & Apply

(54) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student inHuman-Centered AI for video games
Deadline : 01.Sep.2023
View details & Apply

(55) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Applied Mathematics (spec. Mathematical Statistics)
Deadline : 14.Jul.2023
View details & Apply

(56) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral students in mathematical statistics
Deadline : 23.Jun.2023
View details & Apply

(57) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Smart Visual Model Learning
Deadline : 16.Aug.2023
View details & Apply

(58) PhD Scholarship – Fully Funded: Ph.D in algorithms and architectures for high-performance machine-learning
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *