پرش به محتوا
applytalkshow
Home
23 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه آخن از دانشگاههای پیشرو آلمان

بیش از 23 بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در دانشگاه فنی راینیش-وستفلیشه آخِن (RWTH Aachen University) آلمان در دوره های سه الی چهار ساله اعلام شده است. دانشگاه RWTH Aachen University از دانشگاههای پیشرو آلمان و یکی از بهترین دانشگاه های فنی دنیا است.

رشته های مورد نیاز

مهندسی عمران، علم و مهندسی مواد، شیمی، علوم زمین، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی اتوماسیون یا علوم کامپیوتر، آمار، تحقیق در عملیات یا علم مدیریت با تخصص در علم داده و/یا فرآیند، روانشناسی و علوم تربیتی، بیوانفورماتیک، بیوتکنولوژی، زیست شناسی سیستم ها، مهندسی بیوشیمی، فیزیک، ریاضی، الکتروشیمی، مکانیک سیالات، اپتیک، جغرافیای انسانی یا علوم اجتماعی، و یا یک رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق خالص

(بعد از کسر مالیات) 1600 تا 2400 یورو به صورت ماهانه بر اساس ساعت کاری آلمان به اضافه مزایا می باشد. میزان حقوق به ازای درصد اعلام شده در بورسیه ها متفاوت است. بورسیه صددرصدی، برابر با 2400 یورو خالص دریافتی (بعد از کسر مالیات) و مقرری 40 ساعت کار در هفته می باشد. درصد های پایین تر به همان نسبت دارای حقوق و ساعت کاری کمتر است.

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant (f/m/d) Working Group Advanced Concrete Technology; Area of sustainable concretes with recycled fiber materials
Deadline: 30/06/2023
View details and apply.

(02) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant/Associate (f/m/d) in the field of control engineering
Deadline: 10/07/2023
View details and apply.

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: the main research focus is on Process Mining (including process discovery, conformance checking, performance analysis, predictive analytics, operational support, and process improvement). This is combined with neighboring disciplines such as operations research, algorithms, discrete event simulation, business process management, and workflow automation.
Deadline: 31/10/2023
View details and apply.

(04) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant/Associate – Software Engineer in the area of Data and/or Process Science (f/m/d)
Deadline: 31/10/2023
View details and apply.

(05) PhD Scholarship – Fully Funded: processes of changes in behavior and experiences across the human lifespan. One research focus is on the motivational and affective processes across adulthood.
Deadline: 30/06/2023
View details and apply.

(06) PhD Scholarship – Fully Funded: Control and Planning for Autonomous Mobility and Mobile Robotics
Deadline: 01/07/2023
View details and apply.

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant/Associate (f/m/d) – PhD – Computational Biotechnology [V000005451] Metabolic modeling and design of an autotrophic
Deadline: 26/06/2023
View details and apply.

(08) PhD Scholarship – Fully Funded: X-ray Computed Tomography (CT) metrology has a key role to play in this transition, since it is the only known technology that can certify nondestructively the quality of internal complex structures, such as those produced by additive manufacturing or found in assemblies. Focus on significantly increasing autonomy, robustness and speed in CT metrology in order to support its transition towards a fully in-line quality assurance technology as required in Industry 4.0 environments.
Deadline: 14/07/2023
View details and apply.

(09) PhD Scholarship – Fully Funded: Research Assistant/Associate (f/m/d) in the field of control engineering Demand-driven robotic technologies for human mobility
Deadline: 28/06/2023
View details and apply.

(10) PhD Scholarship – Fully Funded: in electro mobility / fuel cell / battery
Deadline: 07/07/2023
View details and apply.

(11) PhD Scholarship – Fully Funded: in the field of electrolysis and green hydrogen
Deadline: 07/07/2023
View details and apply.

(12)PhD Scholarship – Fully Funded: in the field of electrolysis and green hydrogen, number 2
Deadline: 07/07/2023

View details and apply.

(13) PhD Scholarship – Fully Funded: “Hybrid Powertrains”
Deadline: 07/07/2023
View details and apply.

(14) PhD Scholarship – Fully Funded: in electro mobility / fuel cell / battery number 2
Deadline: 07/07/2023
View details and apply.

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  “Research and Development in the Field of Optical Flow Diagnostics”
Deadline: 07/07/2023
View details and apply.

(16) PhD Scholarship – Fully Funded: Research and Development in the Field of Combustion Systems with Optical Flow Diagnostics”
Deadline: 07/07/2023
View details and apply.

(17) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student Human Geography
Deadline: 30/06/2023
View details and apply.

(18) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD students for Molecularly Controlled Combustion System Development
Deadline: 04/07/2023
View details and apply.

(19) PhD Scholarship – Fully Funded: in the field of SOFC fuel cells/systems
Deadline:11/07/2023
View details and apply.

(20) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in the field of PEM fuel cells/systems
Deadline:11/07/2023
View details and apply.

(21) PhD Scholarship – Fully Funded: in the field of PEM fuel cells/systems, number 2
Deadline: 11/07/2023
View details and apply.

(22) PhD Scholarship – Fully Funded: he development of methods and representations for learning to act and plan in ways in which the learned components can be reused in a flexible and goal-oriented manner.
Deadline: 15/07/2023
View details and apply.

(23) PhD Scholarship – Fully Funded: the realization and acquisition of current research projects in the field of electrical power engineering.
Deadline: 13/07/2023
View details and apply.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *