پرش به محتوا
applytalkshow
Home
27 بورسیه فول فاند دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک

بیش از 27 بورسیه فول فاند دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک University of Southern Denmark اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های علم مواد، اپتیک کوانتوم، مهندسی نانو، مهندسی پزشکی، شنوایی شناسی، یادگیری ماشین، پایتون، پایتورچ/تنسورفلو، میکروبیولوژی محیطی، بیوانفورماتیک، فیزیک، شیمی، مهندسی شیمی، مهارت های برنامه نویسی قوی، مهندسی صنایع، مهندسی ساخت یا تولید،مزنگاری آستانه یا پسا کوانتومی، نرم افزار، فوتونیک، مهندسی برق، علوم داده، یادگیری ماشین، علوم کامپیوتر، زیست شناسی، مهندسی زیستی، فرآیند، کانی شناسی، آمار، مهندسی زیستی، مدل سازی عددی مانند مدل سازی اجزای محدود، مهندسی متابولیک، زیست شناسی، بیوتکنولوژی، زیست پزشکی، غذا، مکانیک مواد، الکتروشیمیایی، شناخت اجتماعی و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

۱.۸ تا ۲.۲ هزار یورو می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships on Single Nanoparticle Catalysis studied using Advanced Operando Electron Microscopy – DTU Physics
Deadline : 06/26/2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarships in Nanoengineered 2D TMDs-based Quantum Light Sources for Optical Quantum Information Technology – DTU Electro
Deadline : 06/16/2023,
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Efficient Numerical Modelling of Smart Hearables Fitted to Users – DTU Electro
Deadline : 06/19/2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarships (2) in Machine Learning: Uncertainty Quantification for Graph Neural Networks – DTU Compute
Deadline : 06/19/2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in Characterizing methane fed microbiomes for co-metabolism of trace organic chemicals in groundwater – DTU Sustain
Deadline :08/16/2023,
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Synthesis and Characterization of Well-Controlled Multi-Metallic Alloys for Selective Oxidation Reactions – DTU Physics
Deadline : 06/26/2023,
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD scholarship in exoplanets – DTU Space
Deadline : 06/16/2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Product and Production Architecture – DTU Construct
Deadline : 06/15/2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Cryptography – DTU Compute
Deadline : 10/02/2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Chemical-Spatial differentiable Digital Twin for Atomic-scale Catalyst Design – DTU Energy
Deadline : 06/26/2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Accelerated discovery of catalytic materials for Power2X using integrated computational, experimental and machine learning workflows – DTU Energy
Deadline :06/26/2023,
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Ultrafast Lasers and Frequency Comb – DTU Electro
Deadline : 07/11/2023,
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD students in Data Science – DTU Biosustain
Deadline : 08/01/2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowships – CO2 Conversion to Solids: Increase Sustainability by Transforming Waste Building Materials to New, Valuable Products – DTU Physics
Deadline :07/25/2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Selective Epitaxy of III-V/Si Nanostructures for Photonic Applications – DTU Electro
Deadline : 07/02/2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship in the probabilistic dimensioning and market design of ancillary services – DTU Wind
Deadline : 06/21/2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Enzymatic Electrobiocatalysis for CO2 Conversion for Power2X – DTU Bioengineering
Deadline : 06/22/2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in modeling and optimization of sustainable corrosion protection systems for offshore wind turbines – DTU Wind
Deadline : 07/24/2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  3 PhD Scholarships in Metabolic Engineering – DTU Biosustain
Deadline : 07/01/2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship to develop novel single-cell proteomics methods for a deeper understanding of cellular differentiation – DTU Bioengineering
Deadline : 06/17/2023
iew details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in data-driven strain design for protein production – DTU Biosustain
Deadline :06/17/2023,
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Electronic-Photonic Integration – DTU Electro
Deadline : 07/04/2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Single-Cell Spatial Proteomics – DTU Bioengineering
Deadline : 06/21/2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in 3D X-ray imaging and scattering techniques for advanced material characterization of pultruded carbon fibre composites for wind turbine blades – DTU Wind
Deadline : 07/08/2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Semi-autonomous navigation of UAS for river monitoring – DTU Space
Deadline : 06/22/2023,
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in solid state electrochemical TEM – DTU Energy
Deadline : 08/16/2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in Social Cognition and Network Science – DTU Compte
Deadline : 06/27/2023,
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *