پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 5 بورسیه دکتری در دانشگاه هامبورگ آلمان

5  بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه هامبورگ آلمان اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

بیولوژی مولکولی، بیوشیمی، کامپیوتر، ریاضیات، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، زیست شناسی، علوم زمین، یا علوم محیطی، روانشناسی، علوم اعصاب شناختی، علوم شناختی، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

3,489  یورو به صورت ماهانه قبل از کسر مالیات به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، جزئیات و ددلاین بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Research Associate on Plant Molecular Biology (PhD candidate) § 28 Subsection 1 HmbHG
Deadline :30.06.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Postdoc or PhD student in Theory of Distributed Computing for the project “Analyse verteilter Protokolle im Populationsmodell” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 30.06.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  12 PhD in the DFG Research Training Group (GRK) “Managerial and economic dimensions of health care quality” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline :23.06.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Research Associate for the Project “Effect of rising temperature and flooding frequency on surplus C release from alluvial forest trees” (PhD student) § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 15.06.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Research Associate (PhD ) § 28 Subsection 1 HmbHG
Deadline : 14.06.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *