پرش به محتوا
applytalkshow
Home
12 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز Chalmers سوئد

بیش از 12 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز (Chalmers University) سوئد اعلام  شده است.

رشته های موردنظر

فیزیک، سیستم های انطباقی پیچیده، اتوماسیون و کنترل، مکاترونیک، هوش مصنوعی، علوم کامپیوتر،شیمی نظری، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک، مکاترونیک، بیومکانیک، مهندسی عمران، مهندسی برق، آکوستیک، پردازش سیگنال، یادگیری ماشین، برنامه نویسی قوی، فیزیک کاربردی، نانوتکنولوژی، فوتونیک، شیمی، مهندسی کوانتوم، نانوساخت، نانومکانیک، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

28 تا 38 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Strain tuning of HTS thin films for clean energy
Deadline : July 1, 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Robotic Inspection Systems
Deadline : August 31, 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Quantum Chemistry
Deadline :  August 20, 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in multi-fuel aircraft propulsion and noise predictions
Deadline :  7 June, 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in biomimetic flight
Deadline : July 15th, 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-in Industrial De-carbonization
Deadline :  2023-06-22
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Evaluation of acoustic design solutions in virtual environments
Deadline : 2023-06-16
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Software Engineering
Deadline : 2023-06-15
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in testing using scientific machine learning
Deadline : 15 June, 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Hybrid Quantum Systems
Deadline : July 1st, 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in diagnostics of PEM based devices: fuel cells and electrolysers
Deadline :  31 July, 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Quantum Nanophotonics
Deadline : June 15, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *