پرش به محتوا
applytalkshow
Home
16 بورسیه فول فاند دکتری در آلبرگ Aalborg دانمارک

16  بورسیه فول فاند دکتری در آلبرگ Aalborg دانمارک اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از الکترونیک قدرت و کنترل، مطالعاتی عمومی فناوری انرژی، علوم اجتماعی، مهندسی انرژی، مهندسی شیمی، مهندسی برق، مهندسی مواد،برنامه ریزی فضایی، برنامه ریزی انرژی، مدل سازی سیستم انرژی، تجزیه و تحلیل سیستم انرژی، ارتباطات بی سیم، مهندسی ارتباطات، علوم کامپیوتر، اتوماسیون و کنترل، فقه، حقوق، علوم زیستی، بیوتکنولوژی، مهندسی محیط زیست، معماری، طراحی و فناوری رسانه، آمار، مهندسی کامپیوتر، ریاضیات، ریاضیات کاربردی، ارتباطات، سیستم های کنترل، هوش مصنوعی، صدا، امنیت سایبری، روباتیک، علوم انسانی،مهندسی مکانیک، تکنیک تولید، و مدیریت صنعتی و نوآوری، هماتولوژی، و رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

300 تا 360 هزار کرون دانمارک می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD IN POWER ELECTRONICS CONVERTER (PEC) FOR ELECTROLYZER WITH HIGH CURRENT AND LOW VOLTAGE
Deadline : 30.06.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN THE CONSEQUENCES OF IT SOFTWARE UPDATES ON HEALTHCARE WORK
Deadline : 28.06.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN IMPROVED SOEC DURABILITY USING DYNAMIC ELECTROTHERMAL BALANCED OPERATION
Deadline :  27.06.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN PHYSICS BASED HIGH LEVEL DIGITAL TWIN CONCEPT MODELLING FOR POWER2X SYSTEMS
Deadline :  27.06.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  TWO OR MORE PHD STIPENDS IN ENERGY MODELLING, SPATIAL PLANNING, HEAT PLANNING AND MODEL COUPLING
Deadline :  26.06.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN 5G-CONNECTED ASSISTIVE ROBOTS
Deadline : 18.06.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN LARGE-AREA NANOSTRUCTURED SUBSTRATES FOR TEST OF ELECTROCATALYSTS
Deadline :  16.06.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PH.D-STIPENDIAT I RETSVIDENSKAB
Deadline : 15.06.2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN NEW NON-INVASIVE TECHNOLOGIES FOR TERRESTRIAL SPECIES MONITORING
Deadline : 13.06.2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:   INTEGRATED PHD STIPEND IN COMPUTER VISION FOR QUALITY INSPECTION
Deadline :10.06.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN DEVELOPMENT OF AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED METHODOLOGY FOR HEMOGLOBINOPATHY SCREENING
Deadline :  10.06.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  INTEGRATED PHD STIPEND IN ENERGY-EFFICIENT IOT COMMUNICATION
Deadline :08.06.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  ONE OR MORE PHD STIPENDS/INTEGRATED STIPENDS IN SELF-SUPERVISED LEARNING FOR DECODING OF COMPLEX SIGNALS
Deadline :  06.06.2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  RE ANNOUNCEMENT – PHD IN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT
Deadline :06.06.2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND – THIN-WALLED PARTS: LINKING MANUFACTURING PROCESS WITH COMPONENTS’ DYNAMIC PROPERTIES FOR ROBUST DESIGN
Deadline : 05.06.2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN STATISTICAL AND MACHINE LEARNING MODELLING WITH THE IMPLEMENTATION OF RISK STRATIFICATION FOR CANCER THERAPY
Deadline :  03.06.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *