پرش به محتوا
applytalkshow
Home
53 بورسیه PhD در رنک یک دانشگاه بلژیک (KU Leuven)

بیش از 56 بورسیه فول فاند دکتری (PhD) در دانشگاه KU Leuven بلژیک اعلام شده است. دانشگاه KU Leuven برترین دانشگاه بلژیک و از برترین دانشگاه های جهان می باشد.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از حقوق (تمامی گرایشات)، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی شیمی یا علوم کامپیوتر، روانشناسی، تحلیل داده ها، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، علوم ارتباطات، جامعه شناسی، حقوق و مدیریت بازرگانی، علوم تربیتی، پزشکی، علوم زیست پزشکی، مهندسی زیست علوم، مهندسی زیست پزشکی، بیوانفورماتیک، آمار زیستی، بیوشیمی، زیست شناسی، (Epi)ژنتیک، جرم شناسی، مدیریت دولتی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی سازمانی، علوم خاک، زراعت، شیمی محیط زیست، علوم گیاهی، علوم دارویی، توسعه نرم افزار، تاریخ، اکولوژی تکاملی و ژنومیک، مهندسی الکترونیک / نانوتکنولوژی، فناوری مهندسی عمران، مهندسی عمران یا معماری؛ علوم محیطی، جغرافیای فیزیکی، بیوشیمی و بیوتکنولوژی، مهندسی مکاترونیک یا مهندسی تولید، تصویربرداری قلبی عروقی، عملکرد میوکارد و پاتوفیزیولوژی قلب، زیست شناسی سلولی، مهندسی انرژی، مهندسی بازرگانی، آسیب شناسی گفتار و زبان، علوم اعصاب، نوروساسینس، فراگیری ماشین، علوم توانبخشی، هوش مصنوعی، علوم سیاسی، اقتصاد، آمار و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

۲۳۰۰ یورو قبل از کسر مالیات می باشد. همچنین دارای مزایای فوق العاده است که در انتهای متن بدان اشاره شده است.

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on data-driven, adaptive 3D printing
Deadline: Friday, June 30, 2023
View details and apply.

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU Public Law, Centre for Empirical Jurisprudence, PhD FLOF, full time
Deadline: Wednesday, May 31, 2023
View details and apply.

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on comparing relations among psychological constructs across groups
Deadline: Thursday, June 8, 2023
View details and apply. 

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : “Low power ASIC design in a hybrid technology”
Deadline: Friday, June 16, 2023
View details and apply.

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in biomaterials: bioinspired dental ceramics
Deadline: Friday, June 30, 2023
View details and apply.

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  2 PhD : digital/social media and political knowledge (4 years)
Deadline: Monday, June 5, 2023
View details and apply.

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in social and cultural psychology (research/teaching)
Deadline: Tuesday, June 6, 2023
View details and apply.

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on comparing relations among psychological constructs within groups
Deadline:Thursday, June 8, 2023
View details and apply.

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU Economic Law, Jan Ronse Institute for Company and Financial Law – PhD researcher (assistant) in corporate law and/or associations law (100%)
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on effective interventions tot increase social and academic integration of new STEM students
Deadline: Monday, June 26, 2023
View details and apply.

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Muscle epigenetics and long-term physical outcome after critical illness
Deadline: Wednesday, June 28, 2023
View details and apply.

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  LINC – full-time junior researcher (assistant) in the field of policing and security
Deadline:Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : the role of soil colloids and nanofertilizers on phosphorus bioavailability to plants
Deadline: Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : “Quality in cancer laboratory diagnostics”
Deadline: Tuesday, June 20, 2023
View details and apply.

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU International and European Law, Institute for European Law – full-time PhD researcher (assistant)
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : The effect of soil structure on the bioavailability of trace metals
Deadline: Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU Economic Law, Jan Ronse Institute for Company and Financial Law and the Institute for Tax Law – full-time PhD scholarship holder FLOF
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in AI-enhanced Software Engineering
Deadline: Wednesday, June 14, 2023
View details and apply.

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fulltime assistant in Roman Law and Legal History
Deadline:Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU Public Law – assistant (100%)
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU Intl and European Law, Inst. of Private Intl Law – PhD scholarship holder FLOF (100%) (in the area of international litigation)
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Division for Roman Law and Legal History – PhD scholarship holder (100%) – in colonial legal history
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(23) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD “conversational XAI methods for healthcare”
Deadline: Saturday, June 10, 2023
View details and apply. 

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU Criminal Law and Criminology, Institute of Criminal Law – PhD scholarship holder FLOF (100%)
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : Airway basal stem cells function in respiratory diseases
Deadline: Monday, June 5, 2023
View details and apply.

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  Molecular mechanisms and evolution of developmental plasticity
Deadline:  Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: RU Public Law – PhD scholarship holder FLOF (100%) – Constitutional Law
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU Economic Law, Institute for Insurance Law – assistant (100%)
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  RU Economic Law, Consumer, Competition and Market – PhD scholarship holder FLOF (100%)
Deadline: Monday, May 29, 2023
View details and apply.

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD in automated machine-learning-based test generation for analog/mixed-signal integrated circuits
Deadline: Wednesday, May 31, 2023
View details and apply.

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  Socio-environmental assessment of energy renovations of residential buildings
Deadline: Monday, June 5, 2023
View details and apply.

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in MSCA Doctoral Network PARASOL: Optimising electromagnetic shielding at the Integrated Circuit (IC) and Printed Circuit Board (PCB) level
Deadline: Friday, June 30, 2023
View details and apply.

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD : The contribution of neophyte species to biodiversity and ecosystem functioning
Deadline: Thursday, June 8, 2023
View details and apply.

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on Statistical methods for intensive longitudinal dyadic data
Deadline: Monday, June 5, 2023
View details and apply.

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: Towards a PhD in Plant Biotechnology
Deadline: Friday, June 16, 2023
View details and apply.

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in digital manufacturing
Deadline: Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(37) PhD Scholarship – Fully Funded: Assessment of Mechanical Dyssynchrony as Selection Criterion for CRT Treatment
Deadline: Monday, June 12, 2023
View details and apply.

(38) PhD Scholarship – Fully Funded:  The platelet lipidome, a key regulator of platelet inflammatory and procoagulant functions during sepsis
Deadline:  Friday, September 1, 2023
View details and apply.

(39) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Digital twin for data driven control, commissioning and continuous design optimisation of positive energy neighborhoods
Deadline: Wednesday, May 31, 2023
View details and apply.

(40) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD : Resource allocation decisions of entrepreneurs
Deadline:  Thursday, June 15, 2023
View details and apply.

(41) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD candidates sought for the FWO-funded project ‘Meaning and Material’
Deadline:  Monday, July 10, 2023
View details and apply.

(42) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in urban freight modeling
Deadline: Friday, June 30, 2023
View details and apply.

(43) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD (4 years) in early mathematical development and metacognition
Deadline: Monday, June 26, 2023
View details and apply.

(44) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on Modeling of Energy Systems and Markets
Deadline:  Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(45) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on the neural basis of thermoception
Deadline: Saturday, July 1, 2023
View details and apply.

(46) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral researcher in Lifestyle EpiGenetics and Male Fertility with a strong background in Bioinformatics
Deadline: Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(47) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral researcher in Bioinformatics with interest in Environmental Pollution and Human Epigenetics
Deadline: Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(48) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD “Development of a hybrid Si-CMOS/IGZO technology platform”
Deadline: Wednesday, May 31, 2023
View details and apply.

(49) PhD Scholarship – Fully Funded:  Functional soft matter structures from flow-induced stretching and folding
Deadline: Tuesday, June 6, 2023
View details and apply.

(50) PhD Scholarship – Fully Funded:  Implementing AI in gut health diagnostics and monitoring in poultry
Deadline: Monday, July 3, 2023
View details and apply.

(51) PhD Scholarship – Fully Funded:  Development of novel methodologies and models for milk quality monitoring (PhD)
Deadline:  Monday, July 17, 2023
View details and apply.

(52) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Deciphering human norovirus cell tropism and pathogenesis using zebrafish
Deadline: Wednesday, May 31, 2023
View details and apply.

(53) PhD Scholarship – Fully Funded:  Unraveling the neurobiological mechanisms underlying the bidirectional sleep-pain link
Deadline:  Friday, June 30, 2023
View details and apply.

مزایا

پاداش پایان سال

پاداش پایان سال درصدی از حقوق ناخالص ماهانه شما در ماه نوامبر است. دوره مرجعی که پاداش پایان سال در آن محاسبه می شود، اشتغال در دوره ژانویه تا سپتامبر همان سال است.
برای دستیاران، دستیاران آموزشی و همکاران پژوهشی پاداش پایان سال 67 درصد از حقوق ناخالص ماهانه آنها در ماه نوامبر است.
برای دستیاران فوق دکتری، هیات علمی کاردانی که بر اساس مقیاس دستمزد دستیاران فوق دکتری و بالاتر و اساتید مدعو پرداخت می شود، پاداش پایان سال 59 درصد است.
این پاداش مشمول کسورات تامین اجتماعی و مالیات بر حقوق است.
پاداش تعطیلات
پاداش تعطیلات 92٪ از حقوق ناخالص ماهانه شما در ژوئن سال جاری میلادی است. دوره مرجعی که پاداش تعطیلات در آن محاسبه می شود، اشتغال در سال گذشته است.

اکو-چک

به عنوان یک کارمند، شما مستحق دریافت اکو-چک هستید، مزایایی که از آن مالیاتی دریافت نمی کنید و سهم تامین اجتماعی را پرداخت نمی کنید. در طول دوره مرجع بر اساس سال تحصیلی (اکتبر سال قبل تا سپتامبر سال مربوطه) یک اکوچک 20 یورویی در هر ماه تمام وقت دریافت خواهید کرد. بنابراین یک کارمند تمام وقت حق دریافت چک اکو به مبلغ 240 یورو به صورت سالانه را دارد.

تعطیلات

شما می توانید از یک ترتیب تعطیلات استثنایی در کنار حق تعطیلات قانونی برخوردار شوید:

4 هفته مرخصی قانونی (بر اساس اشتغال شما در سال گذشته).
5 تعطیلات اضافی در بالای 10 تعطیلات رسمی؛
5 روز مرخصی اضافی (به نسبت درصد اشتغال شما و مدت قرارداد شما در سال جاری). به ازای هر پنج سال خدمت بدون وقفه، 1 روز اضافه با مجموع حداکثر 10 روز مرخصی اضافی دریافت می کنید.
تعطیلی عمومی بین کریسمس و سال نو؛
ترتیبی برای غیبت کوتاه مدت و مرخصی اجتماعی که وسیعتر از مقررات قانونی باشد.
برای کارکنانی که به صورت پاره وقت مشغول به کار هستند، این روزهای تعطیل به نسبت محاسبه می شود.

بیماری

به عنوان یک کارمند KU Leuven شما در صورت بیماری تعدادی مزایای اضافی دریافت می کنید.
اگر برای حداقل 20% منصوب شوید، بیمه بیمارستان رایگان دریافت خواهید کرد. اعضای خانواده شما نیز می توانند به صورت رایگان ثبت نام کنند.
علاوه بر این، ما یک حقوق مشمول مالیات تضمین شده ارائه می دهیم. در صورت بیماری، علاوه بر کمک هزینه از صندوق بیمه درمانی خود، کمک هزینه ای از KU Leuven دریافت می کنید تا حقوق عادی مشمول مالیات (تامین اجتماعی) خود را تضمین کند. به ازای هر سال کار، 21 روز کاری اضافی به شما تعلق می گیرد. در شروع استخدام، به طور خودکار 63 روز کاری به عنوان موجودی اولیه دریافت می کنید.
شما و اعضای خانواده تان حق دریافت نرخ ویژه ای در بیمارستان های دانشگاه لوون دارید: بازپرداخت هزینه های پزشکی که تحت پوشش بیمه سلامت عمومی (پرداخت مشترک) برای اکثر مشاوره های سرپایی نیست.

کار و زندگی خصوصی

KU Leuven دارای چندین مهد کودک برای کودکان 0 تا 2.5 سال است.
مراقبت روزانه در تعطیلات مدرسه سازماندهی می شود.
برای بیماری ناگهانی فرزندتان، می توانید با مراکز مراقبت روزانه دانشگاه تماس بگیرید.

مزایای سفر

بازپرداخت کامل کلیه هزینه های رفت و آمد حمل و نقل عمومی.
اگر به طور جزئی یا کامل با دوچرخه رفت و آمد کنید، می توانید کمک هزینه دوچرخه دریافت کنید.
KU Leuven دوچرخه های (برقی) را برای رفت و آمد فراهم می کند.
مدرسه بین المللی لوون (ISL)
ISL آموزش پیش دبستانی و ابتدایی را برای کودکان بین 2،5 تا 11 سال ارائه می دهد. همه کارکنان بین المللی KU Leuven 10٪ کاهش در هزینه تحصیل سالانه دریافت می کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ورودی، می توانید به وب سایت www.isleuven.org مراجعه کنید.

مزایای دیگر

تخفیف در چندین کسب و کار در داخل و خارج از لوون.
امکان غذا خوردن با قیمت های دانشجویی کاهش یافته در رستوران های دانشگاه آلما ما.
دسترسی به امکانات ورزشی و فرهنگی ما با نرخ های ویژه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *