پرش به محتوا
applytalkshow
Home
25 بورسیه فول فاند دکترا در رنک یک دانشگاههای آلمان، (TUM)

بیش از 28 بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در دانشگاه صنعتی مونیخ (TUM) آلمان در دوره های سه الی چهار ساله اعلام شده است. دانشگاه TUM دانشگاه برتر آلمان و یکی از بهترین دانشگاه های دنیا است.

برای بعضی از بورسیه ها زبان آلمانی پیش نیاز می باشد.

رشته های مورد نیاز

مهندسی مکانیک، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا، علوم کامپیوتر، مهندسی، معمولاً ریاضیات، فیزیک، دامپزشکی / پزشکی / بیولوژیکی / علوم زیست پزشکی، شیمی، علم مواد، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی / سلولی، مهندسی شیمی، مهندسی فرآیند، شیمی پلیمر، شیمی آلی، پردازش شبکه، محاسبات بصری، الکترونیک خودرو، علوم زنده یا طبیعی، مهندسی پزشکی، زیست شناسی، مهندسی برق، آمار زیستی، مهندسی برق/زیست پزشکی، فیزیک کاربردی، بیوفیزیک، تحقیقات زیست پزشکی، بیوانفورماتیک، طراحی صنعتی، طراحی محصول ، فناوری خودرو، مکاترونیک، رباتیک، اپتیک، فیزیک، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع، انفورماتیک کسب و کار یا اقتصاد، فناوری پزشکی، علوم کشاورزی، سنجش از دور، و فناوری اطلاعات،و یا یک رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق خالص

(بعد از کسر مالیات) 1600 تا 2400 یورو به صورت ماهانه بر اساس ساعت کاری آلمان به اضافه مزایا می باشد. میزان حقوق به ازای درصد اعلام شده در بورسیه ها متفاوت است. بورسیه صددرصدی، برابر با 2400 یورو خالص دریافتی (بعد از کسر مالیات) و مقرری 40 ساعت کار در هفته می باشد. درصد های پایین تر به همان نسبت دارای حقوق و ساعت کاری کمتر است.

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD available for Topology Optimization and Machine Learning
Deadline: 10.06.2023
View details and apply.

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Vacancy to be filled on the subject of virtual product development in vehicle technology
Deadline: June 10, 2023,
View details and apply.

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Vacancy to be filled on the subject of Computational Design
Deadline: June 10, 2023
View details and apply.

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Vacancy to be filled on the subject of designing dynamic systems with digital twins
Deadline: June 10, 2023
View details and apply.

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Vacancy for Learning-Based Model Predictive Control with Formal Guarantees
Deadline:  15 July 2023
View details and apply.

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD The Leibniz Institute for Food Systems
Deadline: open until filled
View details and apply.

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in decoding preterm infections and advancing phage therapy for preterm infant health (m/f/d) within the Collaborative Research Centre (CRC) 1371
Deadline: open until filled
View details and apply.

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully Funded PhD (up to 4 years; 75%) in Additive Manufactured Metal-Organic Framework based 3D Electrodes for Energy Applications
Deadline: May 31, 2023
View details and apply.

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  “Metabolic Function & Biosignals”
Deadline: open until filled
View details and apply.

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Vacancy – Investigation of gas permeation in PEM water electrolysers
Deadline: July 1st, 2023
View details and apply.

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D., Sustainable thermoset based on biogenic material for a facile recyclable green composite system for high-performance applications
Deadline: open until filled
View details and apply.

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Researcher (m/f/d) “Network Interface Cards for enhanced Reliability”
Deadline: 30.06.2023
View details and apply.

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Open PhD Vacancy (m/f/d) in intestinal stem cell research
Deadline: open until filled
View details and apply.

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in the development of medical sensors (f/m/d
Deadline: open until filled
View details and apply.

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in advanced signal/image analytics in clinical optoacoustics (f/m/d)
Deadline: open until filled
View details and apply.

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PostDoc and Ph.D. student in biology with computational background
Deadline: open until filled
View details and apply.

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Vacancy – hearing research with a focus on cochlear implants
Deadline:  can be filled from May 2023 at the earliest.
View details and apply.

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:   biophysics, food science and cell biology
Deadline: open until filled
View details and apply.

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Researcher at the Chair for Integrated Product Design (m/f/d) 85%
Deadline: open until filled
View details and apply.

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD students wanted: become part of our prestigious TUM Autonomous Motorsport team
Deadline: open until filled
View details and apply.

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : Trajectory planning for autonomous systems in safety-critical situations (m/w/d)
Deadline: open until filled
View details and apply.

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : Trajectory and behavior planning under uncertainty (m/w/d)
Deadline: open until filled
View details and apply.

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in the development of instrumentation for high-resolution optoacoustic whole animal imaging (f/m/d)
Deadline: open until filled
View details and apply.

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Associate (m/f/d) at the Chair of Strategic and International Management
Deadline: open until filled
View details and apply.

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in “Satellite Remote Sensing for Mapping Nitrogen Demand in Wheat”
Deadline: 15 April 2023.
View details and apply.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *