پرش به محتوا
applytalkshow
Home
3 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه استاوانگر نروژ

3 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه استاوانگر University of Stavanger نروژ اعلام شده است.

رشته های مورد نظر

مهندسی شیمی، فناوری مواد، شیمی یا مهندسی فرآیند، بیوشیمی، بیوفیزیک، تاریخ، جغرافیا، جنگلداری، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

۴۸۰ هزار تا ۵۵۰ هزار کرون نروژ به صورت سالانه می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in hydrogen production and purication technology
Deadline : 23rd May 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Fellowship in Plant Protein Biochemistry
Deadline : 14th June 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Fellowship in Environmental Humanities
Deadline : 25th May 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *