پرش به محتوا
applytalkshow
Home
32 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

32 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت Ghent University بلژیک اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز دانشگاه گنت بلژیک

علوم کامپیوتر، مهندسی علوم کامپیوتر، مهندسی برق، IEOR، مهندسی بازرگانی، تاریخ، حقوق، انفورماتیک، ریاضی، فیزیک، فوتونیک، مهندسی علوم زیستی، زیست شناسی، بیوشیمی، مهندسی زیست پزشکی، زبان شناسی، مطالعات انگلیسی، روانشناسی، زبان شناسی کاربردی، فیزیولوژی، عفونی شناسی، بهداشت عمومی، علوم پزشکی، بیوتکنولوژی، علوم دارویی، علوم دامپزشکی، ICT، اقیانوس شناسی، علوم و فناوری زیست محیطی، مدیریت زمین و آب، مهندسی مکانیک، علوم زمین، توسعه دارو، , تریبولوژی, مدلسازی مواد محاسباتی، انسان شناسی، تاریخ، موزه شناسی، مردم شناسی موزه، مطالعات فرهنگ مادی، علوم محیطی، فناوری محیط زیست، اکوتوکسیکولوژی، انگلیسی، روانشناسی، زبان شناسی کاربردی، علوم پایه  و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

23469 یورو تا 39716 یورو در سال.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  TE Vacancy PhD researcher
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Techno-economic analysis of data-enabled ecosystems based on Solid technology
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Understanding business models for sustainable local energy solutions
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Interdisciplinary Study of Law, Private Law and Business Law
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD vacancy in scheduling and control algorithms for future networks
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD vacancy on network architectures for high performance computing
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  POLLEN DEVELOPMENT UNDER CHANGING CLIMATE CONDITIONS
Deadline : Aug 01, 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Plant tissue culture and regeneration
Deadline : Aug 01, 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Pharmaceutics
Deadline : Jul 31, 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Linguistics
Deadline : Jul 10, 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Translational Physiology, Infectiology and Public Health
Deadline : Jul 08, 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Head and Skin
Deadline : Jul 03, 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Internal Medicine and Pediatrics
Deadline : Jul 02, 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:   Department of Internal Medicine and Pediatrics
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Information Technology
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Information Technology
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Query Execution over Personal Genomics
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Telecommunications and Information Processing
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Applied Physics
Deadline : Jun 15, 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Biology
Deadline : Jun 09, 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Geography
Deadline : Jun 01, 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Magnetically driven material (re)organization in a reactor for intensified CO2 conversion
Deadline : Jun 01, 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Geography
Deadline : Jun 01, 2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded: Department of Pharmaceutics
Deadline : Jun 01, 2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Marketing, Innovation and Organisation
Deadline : May 31, 2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Electromechanical, Systems and Metal Engineering
Deadline : May 15, 2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: Department of Electromechanical, Systems and Metal Engineering
Deadline : May 15, 2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Electromechanical, Systems and Metal Engineering
Deadline : May 15, 2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:   Department of Languages and Cultures
Deadline : May 15, 2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:   Bioavailability of silver for freshwater organisms
Deadline : May 19, 2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Linguistics
Deadline : Jul 10, 2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: Department of Biomolecular Medicine
Deadline : May 15, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *