پرش به محتوا
applytalkshow
Home
25 بورسیه دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی نروژ؛ NTNU

اعلام نیاز به بیش از 25 متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در دانشگاه NTNU، کشور نروژ شده است. NTNU از بهترین دانشگاه های نروژ و جهان می باشد.

رشته های مورد نیاز  برای بورسیه در دانشگاه NTNU نروژ

حمل و نقل و ذخیره سازی در نروژ و اروپا، فن آوری های مصرف نهایی، ایمنی و یکپارچگی مواد، مطالعات دینی، تاریخ فرهنگی، جغرافیا، علوم اجتماعی، علوم انسانی، پزشکی، علوم بهداشتی، اپیدمیولوژی ژنتیک، ژنتیک آماری، آمار، بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی، آمار زیستی، زیست شناسی مولکولی، مهندسی عمران، فیزیک نظری، اخترفیزیک، نجوم، فلسفه، علوم شناختی، اکولوژی صنعتی، جغرافیای انسانی، علم حرکات انسانی، علم داده، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، شیمی، اقتصاد، اقتصاد بازرگانی/صنعتی، بوم‌شناسی صنعتی، آمار زیستی، شیمی تحلیلی، مهندسی سازه، مکانیک، علم و مهندسی مواد، شیمی مواد،مواد، فیزیک فنی، مهندسی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر، سایبرنتیک مهندسی، علوم کامپیوتر، فناوری دریایی، مهندسی برق/مکانیک، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق و شرایط  بورسیه در دانشگاه NTNU نروژ

به عنوان یک کاندید دکترا (کد 1017) بسته به شرایط و سابقه کار، معمولاً از 491 هزار  کرون ناخالص در سال قبل از مالیات پرداخت می‌شود. از حقوق، 2٪ به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی خدمات عمومی نروژ کسر می شود.
مدت استخدام 4 سال می باشد که یک سال آن با توافق کار وظیفه می باشد. انتصاب در موقعیت دکترا مستلزم آن است که شما در دوره دکتری علوم اجتماعی در مدت سه ماه پس از استخدام پذیرفته شوید و در طول دوره استخدام در یک برنامه دکتری سازمان یافته شرکت کنید.
به عنوان یک کاندید دکترا، شما متعهد می شوید که در یک برنامه دکتری سازمان یافته در طول دوره استخدام شرکت کنید. شرط انتصاب این است که شما در واقع واجد شرایط پذیرش در دوره دکتری ظرف سه ماه باشید. انتصاب طبق شرایطی انجام می شود که در هر زمان برای کارمندان ایالتی اعمال می شود، و پس از انتصاب باید فرض کنید که ممکن است تغییراتی در زمینه کاری ایجاد شود.
اقامت اولیه در تروندهایم (بعد از پذیرش) یک پیش نیاز است. شخص منصوب باید در مکانی زندگی کند که بتواند در موسسه حضور داشته باشد و در دسترس باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  9 PhD and 1 Postdoc in the HYDROGENi team
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidates in Religious Studies
Deadline :15th June 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Geography
Deadline : 5th June 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate in cervical screening
Deadline : 05.06.2023 
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate in genetic epidemiology
Deadline : 04.06.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Road and Transport Engineering
Deadline : 4th June 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in hybrid stars and multi-messenger astrophysics
Deadline : 31st May 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD IN HIGH-ENERGY EMISSION FROM NEUTRON STARS IN BINARIES
Deadline : 31st May 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Philosophy of Mind and/or Cognition
Deadline : 31st May 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate – Circular Economy and Climate Change Mitigation
Deadline : 28th May 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in human geography
Deadline : 22nd May 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Physical Activity Epidemiology (The LABDA project)
Deadline :22nd May 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  2 PhD in Digital Circular Construction
Deadline : 22nd May 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate in spatial transcriptomics
Deadline : 21st May 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate within Gas Flotation for Subsea Produced Water Treatment
Deadline : 21st May 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Circular Economy and Sustainability
Deadline : 21st May 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in biostatistics
Deadline : 20th May 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in modelling of bridges for accurate estimation of remaining service life
Deadline : 15th May 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in materials technology for subsea power cables
Deadline : 15th May 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Sociology connected to “Mission Mjøsa”
Deadline : 15th May 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Predictive Digital Twin for Offshore Wind Energy
Deadline : 15th May 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Nuclear Propulsion (Doktorgradskandidat i kjernefysisk fremdrift på skip)
Deadline : 15th May 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Autonomous Navigation of Marine Surface Vessels
Deadline : 15th May 2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD within Simulation and analysis of drop-turbulence interactions
Deadline : 13th May 2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Wireless-Powered Communication Schemes for Future Networks
Deadline : 10th May 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *