پرش به محتوا
applytalkshow
Home
23 بورسیه دکتری در برترین دانشگاه دانمارک (DTU)

بیش از 23 بورسیه فول فاند دکتری در برترین دانشگاه صنعتی دانمارک (DTU) اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

اپتیک، کوانتومی درون سلولی، زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی، مهندسی مکانیک، ساخت و ساز، الکتروشیمی، میکروسکوپ الکترونی، فیزیک، پردازش سیگنال، تکنیک های اندازه گیری، یادگیری ماشین بیزی، حمل و نقل، تدارکات، فناوری اطلاعات، اجرای فناوری، مدیریت عملیات، مهندسی صنایع، شیمی، علوم کامپیوتر، علوم داده، مهندسی برق، انفورماتیک، هوش مصنوعی، مکانیسم رفتار پایدار، خصوصیات نانوالکترو، فوتونیک مکانیکی، آمار، مدل سازی سیستم انرژی، ارتباط کوانتومی، مهندسی محیط زیست، علم داده، سیستم های انرژی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، فراگیری ماشین، بیوانفورماتیک، مدلسازی و محاسبات ریاضی، اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی تغذیه، مدیریت داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، داروسازی، فرآیند تولید ساختارهای کامپوزیت فیبر هیبریدی و یا حوزه های مرتبط.

میزان حقوق

32 هزار کرون دانمارک به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Intracellular Quantum Sensing – DTU Health Tech
Deadline : May 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in The biological roles of protein aggregate stability – DTU Bioengineering
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Novel Method for the Printing of Hydrogel and Hydrogel Composites – DTU Construct
Deadline : 25 April 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships on Single Nanoparticle Catalysis studied using Advanced Operando Electron Microscopy – DTU Physics
Deadline : 1 May 2023 
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Bayesian Analysis of Transfer Paths in Hearing Aids – DTU Electro
Deadline :24 April 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Industry 4.0, Freight Transport and Technology implementation – DTU Engineering Technology
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Atomic Scale Modelling of Catalysts for the Oxygen Evolution Reaction – DTU Energy
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in the design, synthesis and properties of large-scale nanowire lattices – DTU Energy
Deadline :  27 April 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Synchrotron based X-Ray Microscopy – DTU Physics
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Electrocatalyst Development for High-Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel cells – DTU Energy
Deadline :  15 May 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarships (2) in Computer Vision with Deep Learning for Human-Machine Collaboration – DTU Compute
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in AI based High Quality Image and Video Processing and Coding – DTU Electro
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in (Un)sustainable Behaviour Mechanisms – DTU Construct
Deadline : 12 May 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships on theory, fabrication, and optical characterization of nano-electro-mechanical photonics – DTU Electro
Deadline : 14 May 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship: Spectroscopy of molybdenum sulfide – DTU Chemistry
Deadline : 26 April 2023 
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD project in analyzing weather dependencies and their impacts on future energy systems – DTU Wind
Deadline : 31 May 2023 
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Quantum Communication using High-Order Modes – DTU Electro
Deadline :  30 April 2023 
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Key Determinants of Sustainable Lifestyles – DTU Sustain
Deadline :  2 May 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Machine Learning Assessment of Causes of the Children Obesity Epidemic – DTU Sustain
Deadline :  2 May 2023 
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship in Fermentation of Carbon Monoxide to Chemical Precursors – DTU Chemical Engineering
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in the Synthesis of Metal-Organic Framework Nanoparticles for Drug Delivery Applications – DTU Health Tech
Deadline : 3 May 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in in Vitro and in Vivo Investigations of Nanomedicines – DTU Health Tech
Deadline : 3 May 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in manufacturing process modelling of fiber composite structures – DTU Wind
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *