پرش به محتوا
applytalkshow
Home
32 بورسیه فول فاند دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH

اعلام 32 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه KTH استکهلم سوئد اعلام شد. بورسیه ها به صورت فول فاند و بعد از مصاحبه با افراد انتخاب شده طی دو مرحله اعطا خواهد شد.

موسسه فناوری سلطنتی KTH در استکهلم به یکی از دانشگاه‌های فنی و مهندسی پیشرو اروپا و همچنین مرکز کلیدی استعدادهای فکری و نوآوری تبدیل شده است. ما بزرگترین موسسه تحقیقاتی و یادگیری فنی سوئد و خانه دانشجویان، محققان و اساتید از سراسر جهان هستیم. تحقیقات و آموزش ما حوزه وسیعی از جمله علوم طبیعی و تمامی شاخه های مهندسی و همچنین معماری، مدیریت صنعتی، برنامه ریزی شهری، تاریخ و فلسفه را در بر می گیرد.

رشته های مورد نیاز

دستگاه های الکترومغناطیسی، آنتن ها، دستگاه های مایکروویو و نظریه الکترومغناطیسی، فناوری موسیقی، فناوری صوتی، محاسبات صدا، طراحی صدا، موسیقی رایانه ای، انفورماتیک با مهارت های موسیقی و صدا قوی یا فناوری رسانه با مهارت های موسیقی و صدا قوی، ئوری کنترل، ریاضی، فیزیک مهندسی، مهندسی برق، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، سیستم های قدرت پایدار، میکروسیستم های زیست پزشکی،شیمی، مهندسی مکانیک، طیف سنجی ارتعاشی و/ir طیف سنجی NMR، روباتیک و یادگیری ماشینی، بیوتراپی هدفمند نسل بعدی، مکانیک سیالات محاسباتی، تکنیک های میکروساخت، شیمی سطح و باکتری ها، مکانیک جامدات، اپتیک، فوتونیک، علوم نانو یا مکانیک کوانتومی، مطالعات شهری و منطقه ای، بیومکانیک، معماری، ذخیره انرژی حرارتی و تجزیه و تحلیل فنی-اقتصادی، تجسم داده ها، ایمنی انرژی هسته ای، فیزیک نجومی، نظریه ماده متراکم کوانتومی، کنترل سیستم انرژی ساختمان، و رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in wide-angle glide-symmetric impedance matching lenses
Deadline : 05.May.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in glide symmetry for power distribution network
Deadline : 05.May.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Sound Computing
Deadline : 05.May.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in secure networked control systems
Deadline : 22.May.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Scalable and Distributed Reinforcement Learning
Deadline : 15.May.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Applied Mathematics (spec. Mathematical Statistics)
Deadline : 02.May.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Mathematics for AI
Deadline : 08.May.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Sustainable power systems
Deadline : 01.May.2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biomedical microsystems
Deadline : 01.May.2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in theoretical chemistry on light-induced processes
Deadline : 03.May.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in blast resistant composite structures
Deadline : 28.Apr.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in molecular characterisation of adsorbed fluorocarbon pollutants
Deadline : 02.May.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Robotics and AI for Automated Microscopy Imaging
Deadline : 27.Apr.2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in next-generation targeted biotherapeutics
Deadline : 17.Apr.2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral students in LUBFLOW: Liquid-infused surface in flowing fluids
Deadline : 02.May.2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Reliable structures and optimization
Deadline : 01.May.2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in quantum communication
Deadline : 27.Apr.2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doktorand (licentiat) inom urbana och regionala studier
Deadline : 2023-04-27
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student (licentiate) in Sports Technology
Deadline : 24.Apr.2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in techniques
Deadline : 19.May.2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in mathematics
Deadline : 21.Apr.2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D in algorithms and architectures for high-performance machine-learning
Deadline : 28.Apr.2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Technologies for industrial heat decarbonization
Deadline : 27.Apr.2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doktorand licentiat inom speciell fastighetsrätt
Deadline : 2023-04-19
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Data Visualization
Deadline : 16.May.2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Nuclear Power Safety
Deadline : 27.Apr.2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in astrophysics
Deadline : 17.Apr.2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in mathematics
Deadline : 21.Apr.2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Control of Power Electronic Systems Using AI
Deadline : 31.May.2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in quantum condensed matter theory
Deadline :18.Apr.2023 
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student (licentiate) in building energy system control
Deadline : 01.May.2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Applied and Computational Mathematics
Deadline : 21.Apr.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *