پرش به محتوا
applytalkshow
Home
31 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز Chalmers سوئد

بیش از 31بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز (Chalmers University) سوئد اعلام  شده است.

رشته های موردنظر

علوم کامپیوتر،تعامل انسان و کامپیوتر، فیزیک، ریاضی، علوم محیطی، زیست شناسی، شیمی، هیدرودینامیک، دینامیک سیالات، معماری دریایی یا اقیانوس شناسی، مهندسی کوانتومی، فوتونیک، نانوساخت، نانو مکانیک، برودتی،ابررسانایی، مدیریت و مهندسی صنایع، مدیریت ساخت و ساز، مدیریت بازرگانی، مهندسی معماری، مهندسی تولید، مدیریت زنجیره تامین، اقتصاد دایره ای و زنجیره تامین حلقه بسته، مهندسی مکانیک، مدیریت، علم مواد، مدرک علمی در مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، فیزیک مهندسی، مکانیک جامدات و دینامیک سازه، مهندسی خودرو، فیزیک کاربردی، بیوفیزیک، علم نانو، مهندس دریایی/دریانوردی، مهندسی هوانوردی، داروسازی، پزشکی، زبان شناسی، زبان شناسی کاربردی، TESOL، طراحی، طراحی صنعتی، توسعه محصول، شهرسازی، مهندسی نرم افزار، علوم زیستی، علوم غذایی، مهندسی بیوشیمی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی، مهندسی برق، هوش مصنوعی، میکروسکوپ فلورسانس، موچین های نوری و نانوسیال ها و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

28 تا 38 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Human+Computer Interaction for Sports
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Quantum advantage with continuous-variable architectures
Deadline : May 12, 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in sustainable antifouling strategies
Deadline : [2023-05-08]
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Quantum Nanophotonics
Deadline :  June 15, 2023. 
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Innovation Ecosystems within Infrastructure Construction
Deadline : April 26, 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in closed-loop supply chains
Deadline : 2023-05-04
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two PhD student in supply chain resilience and sustainability
Deadline : 2023-05-04
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Variational Quantum Algorithms: potential and limitations
Deadline : 30, April, 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Materials Chemistry for Stable Organic Electronics
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Tensor Networks for Quantum Dynamics and Quantum Algorithms
Deadline :  30, April, 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Solid and Structural Mechanics
View details & Apply
Deadline :  7 May 2023

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Biological Nanoparticle Nanofluidic Scattering Microscopy
Deadline : April 16, 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  3 PhD stud: Marie-Curie DN RELAX: distributed/parallel/stream data analytics
Deadline :7 May 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in single molecule analysis with nanopores
Deadline : 30th April 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Human Body Model for Bicyclist Shoulder Injuries and Countermeasures
Deadline : April 15, 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Storage and flexibility for enhancement of grid capacity
Deadline : 28-04-2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Structure and biology of vesicles with complex lipid structure
Deadline :14, April, 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student  in DNA biophysics
Deadline :  April 13, 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Microwave power amplifier circuit design for 6G radio networks
Deadline : 30, April, 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Energy systems analysis
Deadline : 14 April 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Software Engineering for AI Applications
Deadline : 2023-04-24
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Nanocellulose Composites for Wearable Electronics
Deadline : April 24, 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry for Stable Organic Electronics
Deadline : 17 April 2023.
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Electrochemistry of Conducting Polymers for Wearable Electronics
Deadline : 17 April 2023.
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Pelagic fish valorization aided by fruit & berry antioxidants
Deadline : 15, April, 2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Software Engineering for Human-Centric Autonomous Systems
Deadline : April 14, 2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Design: Co-creating future mobility solutions
Deadline : April 15, 2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in experimental superconducting quantum computing
Deadline : 2023-04-30
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student : Internationalised Higher Education and English-Medium Instruction
Deadline : 2023-05-01
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:    Two PhD student in platform strategy
Deadline :15 April, 2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student  in fluid mechanics of turbulent clouds
Deadline : 23 April, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *