پرش به محتوا
applytalkshow
Home
33 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اوپسالا (Uppsala University)، سوئد

33 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اوپسالا Uppsala University، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

شیمی، فیزیک، شیمی مواد، شیمی محاسباتی، سیستم های انرژی، مهندسی برق، بیوشیمی، مطالعات رسانه و ارتباطات، زبان شناسی، علوم رفتاری، بهداشت عمومی، روانشناسی، جامعه شناسی، مهندسی هسته‌ای، فیزیک راکتو، فناوری هسته ای، ریاضی، علوم کامپیوتر، علوم انسانی، تاریخ، تاریخ علم، علوم محیطی، هیدرولوژی، مهندسی محیط زیست، علوم زمین، علوم محیطی، لیمنولوژی، اکولوژی گیاهی، مطالعات غذایی، تغذیه و رژیم غذایی، جغرافیای انسانی، زیست پزشکی، بیوشیمی، داروسازی یا علوم پزشکی، فرآیندهای پویا در سلول های خورشیدی، مطالعات اطلاعات، کتابداری و علم اطلاعات، علوم بایگانی، موزه و مطالعات میراث فرهنگی، علوم انسانی دیجیتال و یا رشته های مرتبط.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in atomistic modelling of electrified solid-liquid interfaces
Deadline : May 3rd 2023,
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in grid connection of renewable energy systems, with a focus on power electronics.
Deadline : 1 May 2023,
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Biophysical Chemistry
Deadline : 17 April 2023,
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Media and Communication Studies
Deadline :21 April 2023,
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Linguistics subfield language description
Deadline : 14th April 2023,
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Medical Science
Deadline : 21 april 2023,
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in mathematical analysis for fluids interacting with elastic shells
Deadline : 18th April 2023,
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Cancer and Vascular Biology
Deadline : 6 April 2023,
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D. in Nuclear Fuel and Core Design
Deadline :  2 May 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in applied nuclear physics, nuclear safeguards for SMR
Deadline : 2 May 2023,
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in the understanding and development of sustainable aqueous batteries
Deadline : 17 april 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Software Engineering and Software Sustainability
Deadline : 31 May 2023, 
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Wireless Communication and Security
Deadline : April 17, 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  1 or 2 PhD in History
Deadline : 14 april 2023,
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  2 PhD students in History
Deadline : 14 April 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in wetland hydrology
Deadline : 17 April 2023,
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral candidate in the history of science
Deadline :  May 10 2023,
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in peatland ecology
Deadline : 17 April 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  4 PHD student in food studies, nutrition and dietetics
Deadline : 20 April 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  3-4 PhD student in Human Geography
Deadline :  21st of April 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two PhD students in translational metabolism research
Deadline : April 12th 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Embedded Systems for Microrobotics
Deadline : 11 of April, 2023,
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in thin film growth and dynamic processes in thin film solar cells (MSCA COFUND projects PRISMAS)
Deadline : 2nd May 2023,
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Physics (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : May 2 2023,
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Computer-Aided Drug Design (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline :  2 of May 2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Ultrafast Physics, (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : May 2 2023,
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Energy Material Physics, (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : May 2 2023,
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral candidate in the history of ideas and science
Deadline : May 10 2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  4 doctoral candidates in the history of political thought
Deadline : May 10 2023, 
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:   Three PhD student in Information Studies
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in High Energy Physics
Deadline : 10 April 2023,
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student in Multimodal Operando Analysis of Batteries MSCA COFUND project PRISMAS
Deadline : 2st May 2023,
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student Student in Information Studies: Archives and Authenticity
Deadline :8th of May 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *