پرش به محتوا
applytalkshow
Home
8 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه آلبورگ، دانمارک

8 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه آلبرگ Aalborg University، دانمارک اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

پزشکی، فیزیوتراپی، علوم اعصاب، پزشکی، پردازش سیگنال صوتی، دستگاه های کمک شنوایی، مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل مواد کامپوزیت چند لایه، مدل‌سازی با استفاده از یادگیری ماشین، شبیه‌سازی پیشرونده آسیب/شکستگی در حین بارگذاری شبه استاتیک یا مکرر، مدل‌سازی ناحیه منسجم، و مکانیک شکست، الکترونیک، تجربه با MATLAB، LabView، برنامه های شبیه سازی مدار اصلی مانند PSpice و PLECS، و رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

300 تا 360 هزار کرون دانمارک می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPENDS AT THE CENTER FOR NEUROPLASTICITY AND PAIN (CNAP)
Deadline : 08/05/2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN ACOUSTIC SIGNAL PROCESSING AND DEEP LEARNING FOR HEARING ASSISTIVE DEVICES (8-23017)
Deadline : 08/05/2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN MULTISCALE MECHANICAL MODELLING OF TOUGHENED ADHESIVE JOINTS IN LARGE COMPOSITE STRUCTURES
Deadline : 27/04/2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN NEW CONCEPTS FOR ACCELERATED TESTING OF POWER ELECTRONIC COMPONENTS AND SYSTEMS
Deadline : 17/04/2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  CARLSBERG FOUNDATION HUMANITIES PHD FELLOWSHIP
Deadline : 17/04/2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD IN SOIL PHYSICAL HEALTH
Deadline : 03/04/2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN SELF-SUPERVISED LEARNING FOR DECODING OF COMPLEX SIGNALS
Deadline : Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PHD STIPEND IN MEMBRANE-BASED CRYSTALLIZATION TECHNOLOGIES FOR MAGNESIUM AND LITHIUM RECOVERY FROM DESALINATION BRINE
Deadline : 02/04/2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *