پرش به محتوا
applytalkshow
Home
11 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه استاوانگر نروژ

11 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه استاوانگر University of Stavanger نروژ اعلام شده است.

رشته های مورد نظر

علوم زمین، ژئوفیزیک، مهندسی نفت، آمار، یادگیری ماشین، برنامه‌نویسی، شیمی آلی، روش های ابزاری در شیمی تجزیه و شیمی فیزیک، مراقبت های بهداشتی،  آموزش معادل، تاریخ، موزه شناسی یا میراث فرهنگی، بیولوژی مولکولی، بیوشیمی، بیوپزشکی، مهندسی زیست پزشکی، مهندسی زیستی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی علوم مواد، فیزیک، انتقال انرژی، جغرافیای انسانی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، انسان شناسی اجتماعی، مدیریت تغییر، مطالعات گذار، مطالعات سازمانی، برنامه ریزی زیست شناسی مولکولی، علوم زیستی یا زیست پزشکی و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

۴۸۰ هزار تا ۵۵۰ هزار کرون نروژ به صورت سالانه می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Petroleum Technology
Deadline : 8th May 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Electrolyte Chemistry for Lithium Batteries
Deadline : 4th May 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowships in Healthcare Teamwork
Deadline : 1st May 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in History – Cultural History of the Ocean / Public History of the Ocean
Deadline : 21st April 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in development of biomaterials
Deadline : 15th April 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Physics
Deadline : 10th April 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Petroleum Technology
Deadline :6th April 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Petroleum technology
Deadline : 6th April 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in responsible leadership in the green transition
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Materials Physics: Materials for Green Hydrogen Production
Deadline : 30th March 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Nanomedicine
Deadline : 26th March 2023

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *