پرش به محتوا
applytalkshow
Home
24 فول فاند دکتری در دانشگاه اسلو University of Oslo نروژ

24 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه اسلو University of Oslo، نروژ اعلام شده است.

-رشته های مورد نیاز

مطالعات اسکاندیناوی، ادبیات تطبیقی، مطالعات رسانه، مطالعات ترجمه، آموزش، آسیب شناسی زبان گفتار، علوم زمین، زمین شناسی ساختاری و دگرگونی،هیدرولوژی، فیزیک، سایبرنتیک، علوم داده، ژئوماتیک، علوم محیطی، آموزش، رهبری آموزشی، آموزش و پرورش، چندزبانگی در آموزش، علوم انسانی، حقوق، جامعه شناسی، علوم سیاسی، زمین شناسی، ژئوفیزیک دریایی، مهندسی کامپیوتر،فناوری اطلاعات، علوم اعصاب، زیست شناسی، روانپزشکی، پزشکی، جرم شناسی، جامعه شناسی حقوق، موسیقی شناسی، مطالعات موسیقی، تولید موسیقی، تئوری موسیقی، محاسبات صدا و موسیقی، فناوری موسیقی، علم حفاظت، مدیریت دولتی، فلسفه، سیاست و اقتصاد؛ (PPE)، علوم سیاسی، فلسفه، یادگیری ماشین، سایبرنتیک، سیستم های خودمختار، سیستم های انرژی، رباتیک، آمار، فیزیک، ریاضی  و یا رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

میزان حقوق 442 هزار کرون نروژ به صورت سالانه می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two Doctoral Research Fellowships in Petroculture Studies – TOIL
Deadline : 20th April 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD research fellow speech and language pathology
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-research fellowship in neuroscience
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Geoscientific instrumentation / Glaciology
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellowship in data and cold-region science
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in the subject of educational leadership
Deadline : 29th March 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in the subject area of Multilingualism in Education
Deadline : 1st May 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in the subject area of Ethics and Sustainability
Deadline : 1st May 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Teacher Education Research
Deadline : 11th April 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Marine Geophysics
Deadline : 31st May 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Rock Deformation Processes
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Machine Learning/Signal Processing for Planetary Ground Penetrating Radar
Deadline : 28th March 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Intelligent and Autonomous Circular Economy
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Earth Sciences
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Research Fellow in Hydrology
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Science and Technology Studies
Deadline : 11th April 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Criminology and/or Sociology of Law
Deadline : 27th April 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in music production
Deadline : 20th March 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in Twentieth-century Norwegian liteature
Deadline : 19th March 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in Music and Nature
Deadline :20th March 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship in Creative Sound and Music Computing
Deadline : 20th March 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellowship ERC-project “Before Copyright”
Deadline : 30th March 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Fellow in Philosophy and Politics
Deadline : 15th May 2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  2 PhD Research Fellow in Intelligent Dynamic Energy Systems
Deadline : 29th March 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *