پرش به محتوا
applytalkshow
Home
45 بورسیه دکتری در یکی از بهترین دانشگاه کشور نروژ، NTNU

اعلام نیاز به بیش از 45 متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در دانشگاه علم و صنعت نروژ (Norwegian University of Science and Technology) NTNU، در کشور نروژ شده است.

رشته های مورد نیاز  برای بورسیه در دانشگاه NTNU نروژ

در حوزه های مختلف اعم از علوم کامپیوتر یا مهندسی نرم افزار با علاقه به فناوری های بلاک چین، امنیت یا رمزنگاری، آمار، مدل سازی حمل و نقل شهری، مهندسی عمران، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آکوستیک، پردازش سیگنال، هوش ماشینی، فیزیک کاربردی، ریاضیات، علوم اعصاب، زیست شناسی، روانشناسی، مهندسی برق، برق قدرت، علم و مهندسی مواد، نانوتکنولوژی، شیمی مواد یا فیزیک مواد، مهندسی سازه یا/یا دینامیک سازه، علم حرکت انسان، مهندسی انرژی، الکتروشیمی، اکولوژی صنعتی، علوم محیط زیسنی، علوم طبیعی، علوم اقلیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، شیمی، مهندسی عمران، علوم و فناوری چوب یا بتن، تحقیق در عملیات یا مدل‌سازی تعادل اقتصادی، ترجیحاً با دانش در مدل‌سازی سیستم انرژی یا بهینه‌سازی تصادفی، انفورماتیک کسب و کار یا علم مدیریت، اکوسیستم های دیجیتال/تحول دیجیتال برای مطالعه پیچیدگی پذیرش و مدیریت DLT، اکولوژی صنعتی، علوم محیط زیستی/مهندسی، صنایع غذایی، مدلسازی کیفیت آب طوفان، نظریه کنترل، فناوری دریایی، مهندسی اقیانوس، بیوفیزیک، فناوری پزشکی، سایبرنتیک، علوم کامپیوتر، زیست شناسی مولکولی یا سلولی، پزشکی مولکولی، بیوتکنولوژی، مهندسی بافت، معماری، طراحی تعامل و فناوری های یادگیری، بیوانفورماتیک، مهندسی نفت، هوش مصنوعی، آکوستیک، الکترونیک، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق و شرایط  بورسیه در دانشگاه NTNU نروژ

به عنوان یک کاندید دکترا (کد 1017) بسته به شرایط و سابقه کار، معمولاً از 491 هزار  کرون ناخالص در سال قبل از مالیات پرداخت می‌شود. از حقوق، 2٪ به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی خدمات عمومی نروژ کسر می شود.
مدت استخدام 4 سال می باشد که یک سال آن با توافق کار وظیفه می باشد. انتصاب در موقعیت دکترا مستلزم آن است که شما در دوره دکتری علوم اجتماعی در مدت سه ماه پس از استخدام پذیرفته شوید و در طول دوره استخدام در یک برنامه دکتری سازمان یافته شرکت کنید.
به عنوان یک کاندید دکترا، شما متعهد می شوید که در یک برنامه دکتری سازمان یافته در طول دوره استخدام شرکت کنید. شرط انتصاب این است که شما در واقع واجد شرایط پذیرش در دوره دکتری ظرف سه ماه باشید. انتصاب طبق شرایطی انجام می شود که در هر زمان برای کارمندان ایالتی اعمال می شود، و پس از انتصاب باید فرض کنید که ممکن است تغییراتی در زمینه کاری ایجاد شود.
اقامت اولیه در تروندهایم (بعد از پذیرش) یک پیش نیاز است. شخص منصوب باید در مکانی زندگی کند که بتواند در موسسه حضور داشته باشد و در دسترس باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Nuclear Propulsion
Deadline : 15th May 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in the Area of Self-Sovereign Decentralized Identity and Blockchain Technologies
Deadline : 30th April 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate in Statistics
Deadline : 26th April 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PERSEUS PhD Candidate in Future-oriented urban transport modeling
Deadline : 26th April 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PERSEUS – PhD Candidate in Human, Ethical and User Experience Aspects in Critical Sectors
Deadline : 26th April 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PERSEUS – PhD Candidate in Acoustics of Fibre Optic Cable Sensing for Monitoring
Deadline : 26th April 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  The PhD candidate will be hosted at the Kavli Institute for Systems Neuroscience (KISN) and work in close collaboration with the Institute of Neuromedicine and Movement Science (INB) and Department of Neurology and Clinical Neurophysiology at St. Olav’s University Hospital.
Deadline : 16th April 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in Machine Learning / Deep Learning for Medical Imaging Purposes
Deadline : 15th April 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in Computer Architecture
Deadline : 15th April 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Electric Insulation and Flow Dynamics in Power Transformer Windings
Deadline : 11th April 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in materials science – Ferroelectric thin film
Deadline : 10th April 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Department of Mathematical Sciences; PhD Candidate in Representation Theory
Deadline : 10th April 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in Structural Engineering
Deadline : 10th April 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in human movement science/medical technology to improve prosthetic fitting
Deadline : 10th April 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in Computational Tools for the Maritime Industry
Deadline : 10th April 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:   9 PhD vacancies and 1 Postdoc vacancy in the HYDROGENi team
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Advancing LCA Methods and Applications for a Sustainable Bioeconomy Transition
Deadline : 7th April 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two PhD Candidates in Statistical Machine Learning and Signal Processing
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate within microfluidics for water treatment
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD within microfluidics for foam stability
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in Timber-Concrete Composite
Deadline : 31st March 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Extreme Dynamics
Deadline :31st March 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate vacancies on equilibrium and optimization models
Deadline : 26th March 2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in Network Properties of Blockchain Ecosystems
Deadline : 25th March 2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Blockchain-Based Innovation Diffusion
Deadline : 25th March 2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Blockchain Organizations and Governance Mechanisms
Deadline :25th March 2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in for analyzing climate mitigation and biodiversity protection with life cycle assesment
Deadline : 24th March 2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in for calculating the biodiversity impacts of global, non-food biomass trade
Deadline : 24th March 2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in Business Value of Artificial Intelligence
Deadline : 24th March 2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:     PhD Candidate within Transmission Electron Microscopy at the Department of Physics
Deadline : 21st March 2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate in the area of digital twins and geospatial data
Deadline : 21st March 2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Candidate in Stormwater Quality Modelling
Deadline : 20th March 2023
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate within Machine Learning in Microbial Bioprocesses
Deadline : 17th March 2023
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD vacancies – Statistical models and methods for spatio-temporal data
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Marine Hydrodynamics – ships in adverse weather conditions, with limited installed power
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD candidate within AI for automatic quantification of heart function by ultrasound
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(37) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD candidate in cancer biology
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(38) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Candidate within Solid State Electronics/Physics
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(39) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate within Artificial Intelligence for Anomaly Detection
Deadline 15th March 2023
View details & Apply

(40) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD Candidate in tissue engineering
Deadline: 15th March 2023
View details & Apply

(41) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Solar Energy Modelling and Forecasting
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(42) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Interaction Design and Learning Technologies.
Deadline :15th March 2023
View details & Apply

(43) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Candidate in Bioinformatics
Deadline : 15th March 2023
View details & Apply

(44) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Candidate in Reservoir Engineering – IV-61/23
Deadline : 14th March 2023
View details & Apply

(45) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Candidate in Artificial Intelligence for Understanding Health Risks in Elderly
Deadline : 14th March 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *